GALA magasin
You Are Reading
Kungen gav högtidliga audienser på Slottet
0
Kungligt

Kungen gav högtidliga audienser på Slottet

Kungen

Idag tog Kungen emot fyra nya ambassadörer i högtidliga audienser på Kungliga slottet. Att en ny ambassadör i ett land ges möjlighet att träffa statschefen är internationell praxis och genomförs alltid. Ceremonierna ser dock olika ut i olika länder. Mottagandet av de utländska sändebuden i Sverige följer ett gammalt ceremoniel och är tämligen unikt i världen med sina månghundraåriga traditioner.

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

Ambassadör Ahmed Adel Sobhy från Arabrepubliken Egypten
Ambassadör Masaki Noke från Japan
Ambassadör Abdelaziz Djerad från Demokratiska folkrepubliken Algeriet
Ambassadör Cui Aimin från Folkrepubliken Kina

Egyptens ambassadör

Egyptens ambassadör Ahmed Adel Sobhy tillsammans med Kungen. Under audiensen bar Kungen Nilorden. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Japans ambassadör

Kungen tillsammans med Japans ambassadör Masaki Noke. Under audiensen bar Kungen Kejserliga Japanska Chrysantemumorden. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Kinas ambassadör

Kinas ambassadör Cui Aimin och Kungen vid dagens audiens på Kungliga slottet. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Kungen

Kungen tog emot Algeriets ambassadör Mr Abdelaziz Djerad i högtidlig audiens på Kungliga slottet. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna