GALA magasin
You Are Reading
Kungligheterna & presidenten på seminarium i Stadshuset
0
Kungligt

Kungligheterna & presidenten på seminarium i Stadshuset

På inbjudan av Kungen avlägger president Emmanuel Macron tillsammans med sin hustru Madame Brigitte Macron statsbesök i Sverige 30–31 januari 2024. Syftet med statsbesöket är att ytterligare stärka och främja de långvariga, breda och utmärkta relationerna mellan Sverige och Frankrike. Det syftar också till att stimulera fördjupade samarbeten inom områden som innovation och grön omställning samt försvar och säkerhet i närområdet. Andra dagen av det franska presidentparets statsbesök i Sverige inleddes med att Kungen, Kronprinsessparet och president Macron deltog i ett näringslivs­seminarium – Accelerating Europe’s competitiveness – i Stockholms stadshus arrangerat av Business Sweden. Cirka 200 representanter från det svenska och franska näringslivet deltog.

Kronprinsessparet deltog i näringslivsseminariet i Stadshuset.

Kungen och president Macron välkomnades till Stadshuset av kommunstyrelsens ordförande Karin Wanngård och kommunfullmäktiges ordförande Olle Burell.
Stadshusets interiör dekorerad med flaggor.

I samband med seminariet höll Kungen ett tal:

Mr President,
Ministers,
Excellencies,
Ladies and Gentlemen,

I am happy to see so many French and Swedish organisations gathered here in Stockholm City Hall today. Sweden and France share a long history together and both countries are pioneers when it comes to innovation and new technology.

We are facing major challenges in the world today.

Several geopolitical crises co-in-cide with one another. Russia’s full-scale aggression against Ukraine has shaken our part of the world. We have also seen signs that anti-democratic forces are gaining ground around the globe.

Many people are also concerned about the economic development. And perhaps the greatest challenge of all is the climate crisis that we face together.

But, ladies and gentlemen, there is also hope. And many of you, present in this hall, are part of the solution to many of our challenges.

Trade, between countries and people, represents one of the most powerful tools for increasing prosperity and democracy. Especially between our two countries.

We are both strong in sectors such as energy, healthcare, mobility and defence.

Many of you represent companies that are successful in developing new innovations and technologies.

These will help us handle the challenges we are facing today. In France and Sweden, we see several solutions that will enable us to reduce our fossil energy dependence.

These innovations are steps towards solving the major climate challenge.

Sweden and France are strong partners, and I am happy to see the existing collaborations between our countries – between governments, between companies, and in society.

I also believe that, as we continue to collaborate and strengthen our ties, we accelerate Europe’s com-peti-tive-ness and position in the world.

Mr President,
Ministers,
Excellencies,
Ladies and Gentlemen,

I am pleased to see that the strategic partnership between our two countries has developed further during this State Visit. This marks our countries’ close ties and is a valuable framework to help strengthen our global effec-tiveness.

There are many dark clouds in the sky. Nevertheless, we who are present here today, and our countries, can create a future that is much brighter and more hopeful.

With these words, I wish you a continued productive day. It is my hope that you will be able to make new contacts and have an interesting exchange of ideas.

Thank you!

Kungen höll tal i samband med seminariet.
President Macron skriver i Stadshusets gästbok.

Statsbesöket fortsätter under eftermiddagen i Skåne på det europeiska samarbets­projektet European Spallation Source (ESS) i Lund. Efter en inledande presentation av verksamheten vid den flervetenskapliga forskningsanläggningen görs ett besök i en acceleratortunnel. När ESS står klar blir den världens mest kraftfulla acceleratorbaserade neutronkälla för att studera materiens struktur och beteende på atomnivå.

Alfa Laval
Kungen och presidenten besöker därefter Alfa Laval i Lund. Efter en presentation av Alfa Lavals arbete med grön omställning förevisas flera innovationer i energi­värdekedjan, till exempel värmeväxlare av fossilfritt stål och värmepumpar. Alfa Lavals verksamhet inom vätgas och kärnkraft visas också upp.

En avsiktsförklaring om samarbete mellan Sverige och Frankrike inom forskning om kärnkraftsteknik signeras under en särskild ceremoni. Därefter besöker man fabriken där företagets produkter framställs.

Barnahus
Drottningen och Brigitte Macron besöker under eftermiddagen Barnahus i Malmö. Hos Barnahus får barn som misstänks vara utsatta för brott möjlighet att berätta sin historia för specialutbildad personal i en trygg och speciellt anpassad miljö. I stället för att slussas runt mellan olika myndigheter möts barnen av polis, åklagare, socialtjänst, barnläkare och barn- och ungdomspsykiatrin på en och samma plats.

Friends
Drottningen och Brigitte Macron möter därefter stiftelsen Friends för en presentation av dess arbete med att motverka mobbning. Friends grundandes 1997 och har som vision en värld där inget barn utsätts för mobbning. Man arbetar i skolor och idrottsföreningar och för en säker digital miljö.

Studentafton, Lunds universitet
President Emmanuel Macron är därefter gäst vid Studentafton i närvaro av Kungaparet och Brigitte Macron. Studentafton är ett forum för tal och debatt som drivs av studenter vid universitetet. Sedan starten har Studentafton anordnat ett flertal kvällar med politiker, kungligheter, nobelpristagare, forskare, musiker och författare.

Därefter ger presidentparet en mottagning i Lund till Kungaparets ära.

Avskedsceremoni Malmö Airport
Statsbesöket avslutas när Kungaparet tar farväl av Presidenten och Madame Macron vid en avskedsceremoni på Malmö Airport.

Foto: Clément Morin, Margareta Thorgren/Kungl. Hovstaterna och SPA