GALA magasin
You Are Reading
Prins Carl Philip vid hemvärns­övning – se bilder!
0
Kungligt

Prins Carl Philip vid hemvärns­övning – se bilder!

Prins Carl Philip

Igår besökte prins Carl Philip en krigsförbands­övning i Strängnäs med 223:e hemvärns­bevaknings­kompaniet.

Prins Carl Philip i samtal med en hemvärnssoldat som markerar sitt träffresultat vid sin måltavla under pistolskytteutbildningen.


Prinsen fick en föredragning om hemvärnets aktuella läge, hanteringen av ansökningarna till hemvärnet, samt organisationen av utbildningsgrupper och förband. Därefter följde besök vid utbildningar i pistol och kulspruta, fältkök, skjutstation för pansarskott, samt chefsutbildning på plutons- och gruppchefsnivå.

Prins Carl Philip
Vid besöket till skjutstationen för pansarskott fick Prinsen möjlighet att övningsskjuta tillsammans med hemvärnssoldater.

Prins Carl Philip

Hemvärnet
Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av personalen.

Hemvärnsförbanden är moderna krigsförband med huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka och stödja samhället vid kris.

Om Sverige drabbas av naturkatastrofer, olyckor eller andra hot mot samhället är Hemvärnet även beredda att stödja polis, räddningstjänst och andra myndigheter.

Foto: Pelle T Nilsson, SPA