GALA magasin
You Are Reading
Kungen välkomnade nya generaldirektören för MSB
0
Kungligt

Kungen välkomnade nya generaldirektören för MSB

Kungen

Idag gav Kungen företräde för Charlotte Petri Gornitzka som är ny generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vid företrädet fick Charlotte Petri Gornitzka tillfälle att presentera sig i sin nya befattning och redogöra för aktuella frågor inom MSB.

Charlotte Petri Gornitzka tillträdde rollen som generaldirektör för MSB den 10 december 2021 och innehade dessförinnan befattningen som assiste­rande general­sekre­terare och biträdande chef för FN:s barnfond, Unicef, i New York.

Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna