GALA magasin
You Are Reading
Kungaparet med vid jubileumsmiddag på Grand Hôtel i Stockholm
0
Kungligt

Kungaparet med vid jubileumsmiddag på Grand Hôtel i Stockholm

Kungaparet

Igår kväll närvarade Kungen och drottning Silvia vid en middag på Grand Hôtel i Stockholm för att fira Kungliga Örlogsmannasällskapets 250-årsjubileum.

Kungaparet

I närvaro av Kungaparet högtidlighöll Kungl. Örlogsmannasällskapet, Sveriges marina akademi, under gårdagskvällen sitt 250-årsjubileum vid en middag på Grand Hôtel i Stockholm. Konteramiral Anders Grenstad, ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet, var Kungaparets värd under kvällen. Under middagen i Vinterträdgården framfördes musik av Marinens musikkår, bland annat ett medley av kända operastycken och stycket ”Till havs”.

Kungaparet

Kungl. Örlogsmannasällskapet
Kungl. Örlogsmannasällskapet (KÖMS) är en av de tio kungliga akademierna. Akademien instiftades i Stockholm år 1771 och är idag Sveriges äldsta och förmodligen även en av världens äldsta militärvetenskapliga samfund. H.M. Konungen valdes in i sällskapet 1968 och är dess förste hedersledamot.

 

 

Kungaparet

Drottningen

Foto: Swedish Press Agency