GALA magasin
You Are Reading
Victoria närvarade som ambassadör vid seminarium om Östersjön
0
Kungligt

Victoria närvarade som ambassadör vid seminarium om Östersjön

Kronprinsessan Victoria

I januari 2016 utsågs kronprinsessan Victoria av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen. Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor. Igår närvarade kronprinsessan vid ett seminarium om Östersjön på Kungl. Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm.

Kronprinsessan Victoria

Vid seminariet lyftes aktuella forskningsprojekt som syftar till att förbättra Östersjöns hälsa. Gemensamt för projekten är att de alla är en del av KTH Baltic Tech Initiative. De olika projekten inom initiativet arbetar bland annat med:

• Resursåtervinning från havsbottens sediment med hjälp av en bioreaktor
• Ny sensorteknik för information om havens hälsa
• Innovationsmöjligheter genom ny forskningsinfrastruktur på Djurö i Stockholms skärgård
• Bärplansteknik som möjliggör att båtar kan drivas med eldrift
• Forskning om konstruerade våtmarker kan bromsa skadliga utsläpp
• Förhoppningen med projekten är att de även ska driva på utvecklingen i andra initiativ, både lokala och globala.

Kronprinsessan

FN:s globala hållbarhetsmål
I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen. Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Kronprinsessan Victoria

Foto: Charlotte Brunzell/SPA