GALA magasin
You Are Reading
Utrikesnämnd på Slottet
0
Kungligt

Utrikesnämnd på Slottet

Idag hölls ett möte i Utrikesnämnden på Slottet. Utrikesnämnden är ett samrådsorgan mellan riksdagen och regeringen där Kungen sitter ordförande. Nämnden består av talmannen och nio andra ledamöter från riksdagen samt nio suppleanter.

Kungen hälsar på riksdagens förste vice talman Kenneth G Forslund.

Utrikesnämnden sammanträder på kallelse av regeringen. I grundlagen står det att ”regeringen ska fortlöpande hålla Utrikesnämnden underrättad om de utrikes­politiska förhållanden som kan få betydelse för riket och överlägga med nämnden om dessa så ofta som det behövs.”

Utrikesnämnden sammanträder i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet.

Foto: Kungahuset