GALA magasin
You Are Reading
Se Victorias invigningstal från Haga slott
0
Kungligt

Se Victorias invigningstal från Haga slott

Kronprinsessan Victoria

Idag invigde kronprinsessan Victoria det svenska life science-programmet under hälsoveckan vid världsutställningen Expo 2020 i Dubai. Den 1-2 februari samlas svenska och internationella företag och experter för att samtala om globala hälsoutmaningar. Förhoppningen är att dialogerna ska leda till nya samarbeten, idéer och innovationer som kan utveckla hälso- och sjukvården.

Kronprinsessan invigde programmet genom ett tal som sändes digitalt på Expo 2020. I talet sade Kronprinsessan bland annat:

“I have seen on site, both in Sweden and here in the Emirates, how Swedish research and innovation can contribute to better health for all.

And just like all of you, I know from personal experience what good healthcare can mean; I know that it can mean everything.”

Det svenska life science-programmet under världsutställningens hälsovecka arrangeras av socialdepartementet och stiftelsen Swecare.

Foto: Kungl. Hovstaterna