GALA magasin
You Are Reading
Se kronprinsessan Victorias viktiga tal vid FN
0
Kungligt

Se kronprinsessan Victorias viktiga tal vid FN

Kronprinsessan Victoria

Hemma från Hags slott  talade Kronprinsessan Victoria i samband med öppningsceremonin av Förenta Nationernas femte temasession om vattenrelaterade katastrofer. 

FN:s tematiska sessioner om vattenrelaterade katastrofer (STSWD) har genomförts vartannat år sedan 2013. Årets möte var digitalt och Kronprinsessan var en av de inbjudna huvudtalarna.

I sitt anförande sade Kronprinsessan bland annat:

”Almost three out of four natural disasters are water-related, like floods and drought. So the topic to be discussed today is, literally, a matter of life and death.

Disaster risk must not only be reduced; in order to cope with the growing number of climate-related disasters, we need to improve our ability to anticipate risk and take anticipatory action.”

Ta del av talet i sin helhet här:

 

Bland övriga talare återfanns bland andra Hans Majestät Kejsaren av Japan samt Ungerns och Tadzjikistans presidenter.

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna