GALA magasin
You Are Reading
Prins Daniel utsedd till hedersdoktor vid Karolinska Institutet
0
Kungligt

Prins Daniel utsedd till hedersdoktor vid Karolinska Institutet

Kronprinsessparet

Karolinska Institutet har beslutat att utse H.K.H. Prins Daniel till hedersdoktor. Den formella ceremonin sker i samband med promovering i Stockholms stadshus (förutsatt smittläget) den 29 april.

Prins Daniel har ett starkt och långvarigt engagemang för folkhälsa. Han har genom åren gjort ett stort antal insatser för att öka medvetenheten om behovet av att främja hälsosammare livsstil bland barn och unga, minska hälsoklyftor och stödja medicinsk forskning och utbildning.

Prins Daniel har tack vare sitt konsekventa folkhälsorelaterade arbete blivit en mycket viktig, drivande och synlig kraft inom området, såväl i Sverige som internationellt. Fokus har alltid varit att insatserna ska ske på ett evidensbaserat sätt och kontakter med KI knöts därför tidigt. Han är initiativtagare till och beskyddare av organisationen, En Frisk Generation (EFG), som sedan tio år drivs och utvärderas i samarbete med KI. EFG arbetar för att ge barnfamiljer i utsatta områden stöd till ett aktivare och hälsosammare liv och drivs i samarbete med skolor, kommuner och lokalt föreningsliv. Arbetsmetoden har utvärderats vetenskapligt i en kontrollerad och publicerad studie av forskare på KI.

Kronprinsessparet

Tillsammans med kronprinsessan Victoria är prins Daniel initiativtagare till organisationen Generation Pep, vars mål är att ge alla barn och unga bättre möjligheter till ett aktivare och hälsosammare liv oavsett bakgrund och förutsättningar. Generation Pep har på knappt fem år blivit en stark, trovärdig och samlande kraft i folkhälsoarbetet i Sverige och Prins Daniel är drivande och synnerligen engagerad i arbetet. Idag bedrivs ett omfattande hälsopromotivt arbete och KI är en viktig kunskapspartner. Samarbetet finns reglerat i ett avtal tecknat mellan KI och Kronprinsessparets Stiftelse.

Prins Daniel

Prins Daniel har en utbildning som fritidsledare och en bakgrund inom träningsbranschen. Under åren 2011 – 2013 studerade han vid Karolinska Institutet (KI). Han är även hedersordförande i Hjärt-lungfondens styrelse och är varje år med och delar ut anslag från fonden ”Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare”.

Foto: Swedish Press Agency