GALA magasin
You Are Reading
Härlig stämning när Kungaparet besökte Jämtland
0
Kungligt

Härlig stämning när Kungaparet besökte Jämtland

Kungaparet

Av bilderna att döma var det en härlig stämning när Kungen och Drottningen besökte Jämtlands län för att uppmärksamma insatser med anledning av covid-19-pandemin. Hösten 2020 började Kungafamiljen besöka Sveriges län för att möta invånare, myndigheter, företag och organisationer med anledning av pandemin. I och med dagens besök i Jämtlands län har Kungafamiljen besökt Sveriges alla län där pandemin varit den huvudsakliga frågeställningen. Kungaparets besök i Jämtlands län ägde rum i Östersund och Jämtlands landshövding Marita Ljung var värd för besöket.

Besöket i länet inleddes med ett möte på landshövdingens residens. Där berättade representanter från Länsstyrelsen Jämtlands län, Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen om hur pandemin påverkat länet, hur situationen ser ut för närvarande samt hur de ser på framtiden. Efter det inledande mötet på residenset besökte Kungaparet Östersunds sjukhus.

Kungaparet
På den kliniska träningsanläggningen fick Kungaparet se hur man arbetar med patientsimulatorer.

Östersunds sjukhus

På Östersunds sjukhus samtalade Kungaparet med representanter inom hälso- och sjukvården. Medarbetarna berättade bland annat om hur de arbetat med ”triagering” – bedömning av patienternas allvarlighetsgrad – på akutmottagningen. Efter samtalet besökte Kungaparet sjukhusets intensivvårdsavdelning.

Drottningen tillsammans med Adrian från Ukraina som börjat i Parkskolans introduktionsklass.

Kungaparet

Mitt­universi­tetet och Parkskolan

Eftermiddagen inleddes på Mittuniversitetet där Kungaparet fick samtala med medarbetare vid Institutionen för omvårdnad (OMV). De besökte även skolans kliniska träningsanläggning med patientsimulator. Därefter besökte Kungaparet Parkskolan där elever i klass 4–9 går. På skolan fick Kungaparet möta medarbetare som arbetar i en introduktionsklass som riktar sig till nyanlända elever från Ukraina.

Museet Jamtli

På museet Jamtli fick Kungaparet information om hur verksamheten påverkats av pandemin, vilka utmaningar man erfarit samt vilka nya lösningar som blivit en positiv konsekvens.

Därefter fick Kungaparet en rundvisning av museets basutställning, Överhogdals-bonaden, Nationalmuseum Jamtli och utställningen Nordiska myter.

Middag på residenset

Dagen avslutades med middag på landshövdingens residens dit ett urval av de personer som Kungaparet mött under dagen var inbjudna, samt Svenska skidskytteförbundets generaldirektör Rikard Grip och skidskyttarna Hanna Öberg och Sebastian Samuelsson.

Kungafamiljen besöker Sveriges län

Med anledning av den pågående covid-19-pandemin besöker medlemmar i Kungafamiljen, på initiativ av H.M. Konungen, Sveriges 21 län.

De fyra första besöken genomfördes hösten 2020, men med anledning av den andra vågen av pandemin pausades besöken och återupptogs igen under hösten 2021.

Kungen vill genom besöken visa deltagande med de drabbade och uppmärksamma lokala insatser inom olika samhällssektorer.

Foto: Swedish Press Agency