GALA magasin
You Are Reading
Prins Carl Philip: ”Det här är viktigt för regionen – och för Sverige!”
0
Kungligt

Prins Carl Philip: ”Det här är viktigt för regionen – och för Sverige!”

Prins Carl Philip

Tidigare idag besökte H.K.H. Prins Carl Philip Sollefteå för att, på H.M. Konungens uppdrag, återinrätta Västernorrlands regemente I 21. Försvarsmaktens återetablering av Västernorrlands regemente sker på uppdrag av regeringen utifrån riksdagens beslut. Regementet kommer att bedriva verksamhet i Sollefteå, samt i Östersund där det sker genom Jämtlands fältjägarkår.

Vid dagens ceremoni, som även bevistades av försvarsministern och överbefälhavaren, sade Prins Carl Philip:

Försvarsministern,
Överbefälhavaren,
landshövdingar,
officerare, civila och soldater,
mina damer och herrar!

Vi är här i dag för återupprättandet av Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår.

Det här är inte första gången dessa två enheter står under befäl i ett och samma regemente.

I dag för 375 år sedan, den 16 januari 1646, ett år efter freden i Brömsebro där Jämtland och Härjedalen hade blivit svenska landskap, sattes ett nytt regemente upp.

Stommen utgjordes av soldater från Ångermanland, Medelpad och Jämtland.

I dag återuppstår regementet. Och här kommer man nu återigen att utbilda lokalt rekryterade infanterisoldater, varav många hör hemma i dessa landskap.

Det här är viktigt för regionen – och för Sverige!

En lokal förankring med en stark försvarsvilja är grunden för Försvarsmaktens tillväxt och beredskap i Nedre Norrland.

Jag är glad för att jag i dag har möjligheten att förrätta denna ceremoni.

Jag är övertygad om att Västernorrlands regemente med ett fortsatt stort stöd från kommunerna kommer att bidra till en positiv utveckling av Sollefteå och Östersund.

Och jag vill framföra mina varmaste välgångsönskningar till alla er som nu ska organisera och sätta upp regementet.

På Hans Majestät Konungens uppdrag förklarar jag härmed Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21, återupprättat!

Med anledning av gällande covid-restriktioner arrangerades ceremonin utomhus.

Prins Carl Philip Prins Carl Philip

Foto: Swedish Press Agency