GALA magasin
You Are Reading
Justitieministern vill avskaffa flaggdagarna för drottningen & kronprinsessan
0
Kungligt

Justitieministern vill avskaffa flaggdagarna för drottningen & kronprinsessan

Drottningen

Nyligen publicerades siffror som visar att förtroendet för kungahuset är rekordhögt. Ändå vill justitieminister Morgan Johansson avskaffa flera flaggdagar. Bland annat för drottning Silvias födelsedag och kronprinsessan Victorias namnsdag.

Drottning Silvia i samtal med justitieminister Morgan Johannson vid en middag på Slottet.

Nyligen deltog Morgan Johansson, som är republikan,  vid en representationsmiddag på Slottet och hade då drottning Silvia som bordsdam. Det stoppar inte justitieminister Morgan Johansson för att återigen hamna i öppen konflikt med kungahuset. Vid ett tronskifte vill han avskaffa flera allmänna flaggdagar – bland dem drottningens födelsedag och kronprinsessan Victorias namnsdag.

Det är i regeringens proposition om ”Ett modernt offentligt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna”, som överlämnades till riksdagen den 13 april, som konflikten mellan justitieministern och kungahuset blir tydlig enligt Expressens Niklas Svensson.
Regeringen föreslår att de enda kungliga flaggdagarna som ska behållas efter nästa tronskifte är ”regentens födelsedag och tronföljarens födelsedag från det år tronföljaren fyller 18 år”.
Därmed försvinner bland annat den allmänna flaggdagen på nuvarande kronprinsessans namnsdag och på drottning Silvias födelsedag.
Både hovet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som är en av remissinstanserna, vill behålla flaggdagarna.
”Hovet uttalar en viss tveksamhet till att avskaffa den allmänna flaggdagen på nuvarande kronprinsessans namnsdag efter ett tronskifte. Hovet anför att det kan diskuteras huruvida de omständigheter som kommittén anför är tillräckliga för att avskaffa etablerade allmänna flaggdagar på kungliga namnsdagar och poängterar att kronprinsessans namnsdag regelmässigt leder till viss offentlig uppmärksamhet”, står det i propositionen – och det konstateras vidare:
”Hovet förordar liksom bland andra SLU att den allmänna flaggdagen på drottning Silvias födelsedag behålls under hennes livstid. Hovet anför i det här avseendet att den är väl känd bland allmänheten och att det är motiverat att hon, även efter ett eventuellt tronskifte, hedras på detta sätt under sin livstid.

Kungafamiljen, Morgan Johansson
Morgan Johansson på slottsmiddag med flickvännen Emelie Karlsson.

Justitieminister Morgan Johansson:
”Regeringen delar självklart uppfattningen att det är motiverat att hedra drottningen under hela hennes livstid men anser att ett förslag om att låta denna flaggdag kvarstå efter ett tronskifte skulle framstå som inkonsekvent i förhållande till kommande regentgemål.”

”Sammanfattningsvis anser regeringen att förslaget om att minska antalet kungliga flaggdagar är väl avvägt och föreslår därför att de kungliga flaggdagarna efter nästa tronskifte bara bör omfatta regentens födelsedag och tronföljarens födelsedag från det år tronföljaren fyller 18 år.”

Kungen

Det är inte första gången som Morgan Johansson hamnar på kollisionskurs med kungahuset.
Som S-riksdagsledamot föreslog han redan 2001 att riksdagens konstitutionsutskott bör kunna granska hur statschefen sköter sina uppgifter, och han kritiserade drottningen, enligt Expressens Niklas Svensson.

Foto: Swedish Press Agency