GALA magasin
You Are Reading
Prins Carl Philip besökte neonatal­vårds­avdelning
0
Kungligt

Prins Carl Philip besökte neonatal­vårds­avdelning

Igår besökte prins Carl Philip Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset i Stockholm tillsammans med MusikBojen, som Prinsen är beskyddare av sedan våren 2023.


Stackars prins Carl Philip har fortfarande armen i gips.

Besöket inleddes med att Prinsen fick information om MusikBojen, en presentation om neonatalvårdens verksamhet på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset samt en presentation av musikterapi för föräldrar och förtidigt födda/sjuka nyfödda barn. På neonatalvårdsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset är musikterapi en del i den barn- och familjecentrerade vården, som ett psykosocialt stöd. Efter den inledande informationen fick Prinsen en rundvandring samt möjlighet att träffa personal.

Inte lätt att pumpa ut handsprit med en hand.
Pernilla Hugosson demonstrerar neonatalvårdsavdelningens musikterapi för prins Carl Philip.

Som avslutning av besöket träffade Prinsen, tillsammans med musikterapeut Pernilla Hugosson, en familj som berättade om sina erfarenheter kring musikterapi.

Om MusikBojen
Stiftelsen MusikBojen verkar för att göra musikterapi tillgänglig som behandlingsform för barn och unga i Sverige som lider av psykiska, sociala eller fysiska svårigheter.

MusikBojen finansierar musikterapi för barn och unga i tidsbegränsade projekt på barnsjukhus, barnhabiliteringar, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och flera andra viktiga verksamheter runtom i Sverige.

Sedan maj 2023 är Prins Carl Philip MusikBojens beskyddare.

Foto: HENRIC WAUGE /Swedish Press Agency