GALA magasin
You Are Reading
Prins Daniel delade ut sex miljoner till hjärt-lungforskning
0
Kungligt

Prins Daniel delade ut sex miljoner till hjärt-lungforskning

Prins Daniel är hedersledamot i Hjärt-Lungfondens styrelse och dessutom varmt engagerad i fondens arbete med att samla in och dela ut pengar till banbrytande svensk hjärt-lungforskning. Igår delade prins Daniel ut anslag för lovande yngre forskare 2023 till Karin Tran-Lundmark docent vid Lunds universitet.


Prins Daniel är sedan år 2014 hedersordförande i Hjärt-Lungfonden.

Ny banbrytande forskning kring den obotliga hjärt-lungsjukdomen pulmonell hypertension
En obotlig sjukdom som skapar mycket lidande för både barn och vuxna är pulmonell hypertension (PH), ett tillstånd med förhöjt blodtryck i lungans blodkärl som på sikt skadar hjärtat. Ny forskning vid Lunds universitet använder sig av en unik avbildningsmetod för lungans blodkärl som kan bidra till utveckling av behandlingar för olika typer av PH. Studien tilldelas nu Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare på sex miljoner kronor av Hjärt-Lungfonden.
– Jag ser i mitt kliniska arbete med barn hur mycket lidande pulmonell hypertension orsakar. Vägen till ett nytt läkemedel måste få ta sin tid, men vi hoppas att våra studier även ska kunna leda till förbättrad diagnostik och effektivare användning av idag tillgänglig behandling, säger Karin Tran-Lundmark, barnkardiolog och docent vid Lunds universitet, årets mottagare av Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare av Hjärt-Lungfonden.

Karin Tran-Lundmark

Barn och vuxna med PH kan lätt bli andfådda och känna trötthet. Även bröstsmärtor och svimning förekommer. I vissa fall kan lungtransplantation behövas.
Karin Tran-Lundmark och hennes forskargrupp har med hjälp av en unik avbildningsmetod kunnat granska lungans blodkärl i tre dimensioner. Karin tilldelas nu Hjärt-Lungfondens näst största anslag för hennes forskning med syfte att öka förståelsen av de komplexa förändringar som uppstår i lungans blodkärl vid olika typer av PH.
– Karin Tran-Lundmark tilldelas nu Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare 2023 på sex miljoner kronor för sin forskning om högt blodtryck i lungkretsloppet. Målet är att förbättra kunskapsläget om denna sällsynta hjärt-lungsjukdom, och skapa nya behandlingsmetoder, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.
Forskarna tror att vissa socker-bärande proteiner (proteoglykaner) i bindväven, spelar en kritisk roll i förträngningarna i blodkärlen vid PH. Den aktuella forskningen hoppas nu inte bara förstå dessa förändringar bättre, utan även identifiera potentiella markörer i blodet för tidig upptäckt av sjukdomen.

Kristina Sparreljung

Om Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare
Hjärt-Lungfonden vill verka för att främja återväxten av yngre forskare genom att utlysa ett anslag till särskilt lovande yngre forskare. Forskningsanslaget, som delades ut för första gången 2013, består av sex miljoner kronor som fördelas över tre år.
Delas ut till banbrytande svensk hjärt- eller lungforskning och syftar till att skapa förutsättningar för avgörande genombrott inom ett viktigt forskningsområde med stor betydelse för patienter.
Hjärt-Lungfondens styrelse fattar beslut om anslagstilldelning efter rekommendation från forskningsrådet.
Delas ut av Hjärt-Lungfondens hedersordförande H.K.H. Prins Daniel.

Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden, Karin Tran-Lundmark, barnkardiolog och docent vid Lunds universitet, H.K.H. Prins Daniel.

Fakta om PH (pulmonell hypertension) Källa: Hjärt-Lungfonden
PH, pulmonell hypertension: innebär att lungornas blodkärl blir för trånga. Följden blir att blodtrycket i lungorna blir onormalt högt, eftersom samma mängd blod försöker pressas fram genom allt trängre kärl. Hjärtat måste då arbeta allt hårdare och tar på sikt skada. Sjukdomen brukar beskrivas som en hjärt- och lungsjukdom som drabbar både män och kvinnor oavsett ålder.
Symtom: Symtomen på sjukdomen är ofta ospecifika och delas med andra mer vanliga åkommor. De vanligaste symtomen är andfåddhet, trötthet, hjärtklappningar, och ibland bröstsmärtor och svimning.
Drabbade i siffror: PH är en sällsynt sjukdom. Enligt Svenska PAH Registret lever ungefär 500 patienter med PH i Sverige 2022. Det diagnosticeras ungefär 65 patienter per år, dvs ca 5-7 patienter per miljon invånare per år i Sverige. Den drabbar i alla åldrar och bland personer under 65 år är det vanligare hos kvinnor.
Diagnos: PH är en kronisk sjukdom som idag inte kan botas, men det finns behandling som kan bromsa utvecklingen, förbättra livskvaliteten och förlänga livet. Utredningen bör tidigt inkludera ett ultraljud av hjärtat. Efter 5 års sjukdom lever ca 60 procent trots sjukdomsspecifika läkemedel och i vissa fall lungtransplantation. De unga (18-45 år) har dock betydlig bättre prognos och där lever 90 procent efter 5 år.

Forskningens utmaningar: Utveckla ny bättre diagnostik med hjälp av magnetkameraundersökning av hjärtat, som tros möjliggöra individanpassad behandling för att öka livslängden för patienter med PH.
Finansiering: Som största fristående finansiär av hjärt- och lungforskning stödjer Hjärt-Lungfonden löpande flera hundra vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid Sveriges universitet och universitetssjukhus. Hjärt-Lungfonden får varje år ansökningar om forskningsanslag för cirka 2 miljarder kronor och delar varje år ut omkring 300 miljoner kronor till forskning om hjärt- och lungsjukdom.

Om Hjärt-Lungfondens arbete:
Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till utvald hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och i dag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Foto: Hjärt-Lungfonden och SPA