GALA magasin
You Are Reading
Se Kungens besök i ett av världens mest komplexa tunnelbyggen
0
Kungligt

Se Kungens besök i ett av världens mest komplexa tunnelbyggen

Idag besökte Kungen E4 Förbifart Stockholm tillsammans med Trafikverket. Vid ankomst till Lovö hälsade Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana välkommen. Camilla Magnusson, projektchef E4 Förbifart Stockholm, informerade därefter om infrastruktursatsningen och arbetet med förbifarten. Större delen av besöket ägde sedan rum i södra delen av de 18 kilometer långa tunnlarna. Förbifart Stockholm är ett av väldens mest komplexa tunnelbyggen och planeras stå klart 2030.

Från Lovö åkte Kungen ner i huvudtunneln. Vid det första stoppet fick Kungen information om de kommande av- och påfarterna till trafikplatserna på Lovö. Andra stoppet ägde rum i tunneln under Mälaren och Kungen fick information om komplexiteten att bygga en tunnel under vatten. Det avslutande stoppet ägde rum i tunnelmynningen i Kungens kurva där Kungen visades utrymningsväg samt den servicetunneln som löper parallellt med körbanorna.

Kungen under besöket i tunneln.
Bild inifrån tunneln.

E4 Förbifart Stockholm
E4 Förbifart Stockholm är en viktig pusselbit för att skapa en tillgänglig Stockholmsregion. Den nya sträckningen av E4:an binder ihop norra och södra Stockholm och gör att människor och varor kan ta nya, smidigare resvägar.

E4 Förbifart Stockholm går från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser ovan jord. Restiden för hela sträckan beräknas i normala förhållanden till 15 minuter. För att skona viktiga miljö- och kulturvärden går drygt 18 av vägens 21 km i tunnel. Det gör E4 Förbifart Stockholm till en av världens längsta motorvägstunnlar.

E4 Förbifart Stockholm består av 18 kilometer tunnlar.

Kungen tillsammans med Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana och projektchef Camilla Magnusson. Kungen tillsammans med Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana och projektchef Camilla Magnusson.

Foto: Swedish Pressa Agency, Ulrika Näsholm/Kungl. Hovstaterna