GALA magasin
You Are Reading
Kungaparet besökte Uppsala län – se bilder!
0
Kungligt

Kungaparet besökte Uppsala län – se bilder!

Drottningen

Igår besökte Kungen och drottning Silvia Uppsala län för att uppmärksamma insatser med anledning av covid-19-pandemin. Kungaparets besök ägde rum i Uppsala kommun och landshövdingeparet Göran Enander och Monika Sarstad var värdar under besöket.

Kungaparet

Lägesbild i Hubben
På morgonen togs Kungaparet emot av landshövdingeparet och länsrådet Cecilia Magnusson i Hubben i Uppsala Science Park för ett samtal om hur länet har påverkats av pandemin, hur situationen ser ut för närvarande och hur man ser på framtiden.

Kungaparet

Regionen
I Hubben fick Kungaparet också möta representanter för Region Uppsala och Akademiska sjukhuset och ta del av deras berättelser från arbetet under pandemin. Regionstyrelsens ordförande Emilie Orring och sjukhusdirektör Marianne van Rooijen inledde mötet. Vaccinsamordnare Margareta Öhrvall redogjorde senare för Region Uppsalas vaccinationskampanj. Representanter för olika delar av vården fick därefter möjlighet att dela med sig av sina pandemierfarenheter och svara på frågor från Kungaparet. Kungaparet fick dessutom möjlighet att besöka Akademiska laboratoriet för en rundtur på avdelningen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien. Verksamhetschef Tommie Olofsson och sektionschef Johan Lindh visade hur avdelningen arbetar med att ta emot coronaprov, analysera dem och leverera svar.

Uppsala slott
På Uppsala slott fick Kungaparet en presentation av samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala (SIU). Amil Sarsour från organisationen berättade om hur han arbetat med att informera personer med begränsade kunskaper i svenska om de råd och rekommendationer som varit aktuella under pandemin.

Kungaparet
Kungaparet besöker Uppsala universitet, här i huvudbyggnaden som invigdes 1887.

Uppsala universitet
Efter en lunch på Uppsala slott besökte Kungaparet Uppsala universitet. Där togs Kungaparet emot av rektor Anders Hagfeldt som tillsammans med medarbetare på universitet berättade om universitetets pandemiarbete. Under samtalet presenterades bland annat forskningsprojektet Crush Covid där universitetet samarbetat med Region Uppsala för att förebygga smittspridning. Studenterna Felicia Lööke, Björn Cronqvist och Johannes Öhlin redogjorde även för hur pandemin påverkat dem.

Kungaparet
Kungaparet tar emot biljetter för att hitta sina platser i Reginateatern.

Reginateatern
På Reginateatern fick Kungaparet möta representanter från teatern samt den frilansande kulturarbetaren Jacke Sjödin. Tillsammans berättade de om hur deras kulturverksamheter påverkats under pandemin. Jacke Sjödin framförde också ett antal musikstycken från scen.

Kungaparet

Näringslivet
Senare under eftermiddagen besökte Kungaparet bioteknologiföretaget Novavax där representanter från företaget, Stockholms handelskammare i Uppsala län och Apotea berättade om sina perspektiv av hur pandemin påverkat näringslivet.

Kungaparet besöker Novavax i Uppsala.
Kungaparet besöker Novavax i Uppsala. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Kungaparet
Kungaparet tänder ljus i Gamla Uppsala kyrka tillsammans med kyrkoherden, domprost Annica Anderbrant. Foto: Johan Tegel/Kungl. Hovstaterna

Gamla Uppsala kyrka
Besöket i Uppsala avslutades i Gamla Uppsala kyrka där domprost Annica Anderbrant gav en betraktelse över hur pandemin drabbat länet. Efter gudstjänstens avslutande tände Kungaparet två ljus under en stunds stillhet.

Foto: Pelle T Nilsson/SPA