GALA magasin
You Are Reading
Kungaparet vid högtids­sammankomst i Stadshuset
0
Kungligt

Kungaparet vid högtids­sammankomst i Stadshuset

Igår närvarade Kungaparet vid Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst i Stockholms stadshus.

Gregori Aminoffs pris
Gregori Aminoffs pris är avsett att belöna ett dokumenterat, individuellt bidrag inom det kristallografiska området inbegripet områden rörande dynamiken i kristallstrukturers formande och upplösning. Arbete som visar prov på elegans i närmandet av problemet ges visst företräde. I år delade Kungen ut priset till:

Gregori Aminoffs pris 2020
Professor Douglas C. Rees California
Professor Jian-Ren Shen, Okayama University, Japan
Gregori Aminoffs pris 2021
Professor Henry N. Chapman, University of Hamburg, Tyskland
Professor Janos Hajdu, Uppsala universitet, Sverige
Gregori Aminoffs pris 2022
Professor Elena Conti, Max Planck Institute of Biochemistry, Tyskland
Professor Seth A. Darst, The Rockefeller University, USA
Professor Patrick Cramer, Max Planck Institute of Biochemistry, Tyskland

Sjöbergpriset
Sjöbergpriset är ett internationellt pris inom cancerforskning som tilldelas enskilda forskare eller forskargrupper. Priset uppgår till en miljon dollar, varav 100 000 dollar är prissumma och 900 000 dollar är anslag för framtida forskning. I år delade Kungen ut priset till:

Sjöbergpriset 2020
Professor Michael N. Hall, University of Basel, Schweiz
Sjöbergpriset 2021
Professor Benjamin L. Ebert, Harvard University & Dana Farber Cancer Institute, Boston, Massachusetts, USA
Sjöbergpriset 2022
Professor Arul M. Chinnaiyan , University of Michigan Medical School, Ann Arbor, Michigan, USA
Efter prisutdelningen hölls en middag på Nordiska museet.

Foto: Swedish Press Agency