GALA magasin
You Are Reading
Informa­tions­­­konselj på Slottet
0
Kungligt

Informa­tions­­­konselj på Slottet

Idag hölls informationskonselj under Kungens ordförandeskap, i närvaro av Kronprinsessan, på Slottet. Under konseljen informerade de närvarande statsråden om politiska initiativ, utredningar och pågående lagstiftning inom sina respektive departement samt svarade på frågor.

Bild 1: Kungen och Kronprinsessan hälsar på konseljens ledamöter. Bild 2: På Konseljbordet, närmast Kungen, ligger Karl XII:s bibel från 1703. Därefter på rad ligger Sveriges rikes lag och Svensk författningssamling.

Informationskonseljer hålls regelbundet och leds av Kungen. Enligt 1974 års regeringsform har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter. Formellt är det Kungen som sammankallar regeringen till konselj, men beslutet fattas i samråd med statsministern.

Historiskt använde Gustav III dagens Konseljsal som matsal och de vävda tapeterna i rummet skänktes till honom i gåva vid ett besök i Frankrike 1771. Vid dagens konseljer står på bordet framför Kungen ett skrivtyg av drivet silver som symbol för kontinuiteten i det svenska statsskicket. Skrivtyget är utfört i Augsburg av silversmeden Johannes Kilian och tillhör de föremål som räddades vid slottsbranden 1697.
Konseljsalen användes av kung Gustav III som matsal och de vävda tapeterna i rummet skänktes till honom i gåva vid ett besök i Frankrike 1771. Vid dagens konseljer står på bordet framför Kungen ett skrivtyg av drivet silver som symbol för kontinuiteten i det svenska statsskicket. Skrivtyget är utfört i Augsburg av silversmeden Johannes Kilian och tillhör de föremål som räddades vid slottsbranden 1697.

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna