GALA magasin
You Are Reading
Kungaparet vid Salas 400-årsjubileum
0
Kungligt

Kungaparet vid Salas 400-årsjubileum

Den 15 april deltog Kungen och Drottningen vid staden Salas 400-årsjubileum. Den 15 april 1624 fick Sala sina stadsprivilegier utfärdade av kung Gustav II Adolf. I dag, 400 år senare, firade staden Sala det med ett jubileum. Värdar för dagen var landshövdinge­paret Johan och Marie Sterte.

Kungaparet anländer till firandet av Sala 400 år.

Kungaparet anlände till Sala till tonerna av en appell framförd av trumpetare från Livgardets Dragonmusikkår. Därefter invigde Kungen en ny staty, föreställande en gruvarbetare, utanför Sala station. Den 175 centimeter höga bronsstaty, skapad av skulptören Bo Åke Adamsson, invigdes vid jubileet.

Den 175 centimeter höga bronsstatyn, skapad av skulptören Bo Åke Adamsson, invigdes vid jubileet.

Kungaparet promenerade sedan genom Sala på en handvävd röd matta som tagits fram för jubileet. En liknande matta togs fram till stadens 300-års­jubileum 1924 då kung Gustav V:s besökte Sala.

Mattan har vävts i vävstugor runt om i Sala kommun och Västmanland, samt av skolelever i närområdet.

I samband med ett jubileumsprogram på Stora torget höll Kungen ett tal där han bland annat sade:

I slutet av 1600-talet hissades Karl XI ner i gruvan i en blåmålad malmtunna som ännu finns att beskåda. Jag ser fram emot att även denna gång besöka gruvan, men jag avstår gärna tunnan.

H.M. Konungen

Kungen höll tal på Stora torget.

Kungaparet bjöds på lunch intill Långforsen och fick möjlighet att titta på slussystemet som byggdes för gruvverksamheten i Sala silvergruva.

Efter lunchen åkte Kungaparet till Sala silvergruva där de fick en förevisning av gruvan som började brytas i slutet av 1400-talet och bearbetades fram till 1908. Kungen gick vid besöket ner i gruvan på 26 meters djup, och Drottningen besökte Sala silvergruvas museiutställning. Storgruvan består av cirka 20 kilometer orter (gruvgångar) och cirka 200 bergrum och otaliga schakt.

Kunglig historia i Sala silvergruva
Gruvan har traditionellt använt kungliga namn, där finns bland annat drottning Christinas schakt (som i slutet av 1600-talet var världens djupaste) samt Karl XI:s schakt som var gruvans djupaste med ett djup av 318,6 meter.

1687 – besök av Karl XI
1687 besökte kung Karl XI gruvan under sin Bergslagsresa och hissades ner i Christinaschaktet i en blåmålad malmtunna med bänk. Han leddes runt i gruvan en hel dag och det hölls en fest­måltid i ett av de stora bergrummen på mer än 200 meters djup. Ett kungligt sigill höggs in i berget som ett minne av nedstigningen. Tunnan finns än i dag att beskåda tillsammans med ett porträtt av kungen och en minnesmedalj i silver.

1690 – nytt djup uppkallat av Ulrica Eleonora
På 1690-talet togs ett nytt djup upp som så småningom uppkallades efter drottning Ulrica Eleonora (som tjugo år senare skulle vistas i Sala för att fly undan pesten som härjade i Stockholm).

1924 – besök av Gustaf V
I samband med Sala stads 300-årsjubileum besökte Gustaf V Sala silvergruva. Inför besöket hade man konstruerat trappor ner till 26­meters­nivån. Vägen som Gustaf V tog sig ned är samma som i dag används vid besök.

1999 – Kungaparet på besök
1999 tog Kungaparet en gruvhiss ner till Gustav III:s schakt.

Kungaparet i gruvan 1999.
Kungaparet i gruvan 1999. Foto: Jan Storm/Bernadottebibliotekets bildarkiv

2008 – invigningen av Victoriasalen
År 2008 besökte Kronprinsessan gruvan och invigde Victoriasalen i den nyöppnade 155-metersnivån.

Foto: Swedish Press Agency och Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna.