GALA magasin
You Are Reading
Vanmakt – interaktiv performance i Artipelags artbox
0
Musik & Teater

Vanmakt – interaktiv performance i Artipelags artbox

Artipelag

Lördagen den 21 november öppnas dörrarna till Vanmakt, en interaktiv performance i Artipelags artbox där besökarna får utforska vanmakt som maktmedel.
Efter att ha skapat 50 verk för olika balettkompanier på de flesta av världens operascener vill
Alexander med Vanmakt skapa och nå ut på ett nytt sätt. Koreograferat ljus och ljud samspelar här
med skådespelare och artboxens öppna rum, och besökaren går vid inträdet med på att ge upp 120
minuter av sin tid till verkets förfogande.
– Att få använda koreografi i en ny form och i ett annat rum är mycket spännande, och det är en
kreativ process som pågår ända fram tills vi öppnar, säger Alexander Ekman.
– Vanmakt är ett kraftfullt maktmedel för demagoger som vill forma opinioner och styra samtal.
Hur påverkas vi som individer under vanmakt och vilket ansvar, vilka möjligheter har vi för att
bryta den? Det är frågor som Vanmakt-teamet arbetar med.
Alexander skapar tillsammans med personer som han arbetat med flera gånger tidigare. Mikael
Karlsson skriver musiken och Carina Nildalen tar fram konceptet. Installationen utförs och formas av
fem skådespelare, till vilka modeskaparen Henrik Vibskov står för kostym.
Vanmakt finns tillgänglig att besöka på Artipelag torsdag till söndag mellan den 21 november 2020
och 28 februari 2021. Biljetter släpps inom kort till försäljning och performancen är, likt övrig
verksamhet på Artipelag, anpassad för att undvika risk för smittspridning. Tanken är att den ska
spridas till andra muséer i världen i framtiden.
Projektet har sitt ursprung i det stipendium som Micael Bindefelds Stiftelse i januari tilldelade
Alexander Ekman. Stipendiet delas årligen ut som stöd för de som har en vilja att kommunicera, ge
information, bildsätta eller på annat sätt förmedla kunskap till en bred svensk publik med berättelser
om Förintelsen.
Stiftelsens motivering till valet av Alexander Ekman lyder:
”2020 års stipendium tilldelas koreograf och regissör Alexander Ekman för hans filminstallation om de
stora och komplexa frågor som minnet av Förintelsen väcker. I detta konstprojekt utforskar Alexander
vår vanmakt, vårt mod och vårt civilkurage och bjuder in såväl unga som vuxna till självreflektion om
det egna ansvaret. På detta sätt hålls inte bara minnet av Förintelsen vid liv, utan projektet väcker
också insikt om att det är möjligt för alla och envar att förhindra att något liknande någonsin sker igen.”

Foto: Hilda Arneback  (Mikael Karlsson, Alexander Ekman och Carina Nildalen).