GALA magasin
You Are Reading
Se kungens varma tack till alla som arbetar inom sjukvården
0
Kungligt

Se kungens varma tack till alla som arbetar inom sjukvården

Kungen

Kungen deltog under måndagskvällen med en digital hälsning vid Cancerfondens tv-sända gala ”Tillsammans mot cancer”. 

Kungen är sedan 1973 beskyddare av Cancerfonden, vars syfte är att bekämpa cancer genom att samla in pengar till cancerforskning samt att sprida kunskap. Vid årets gala, som sändes i TV4, samlades 259 miljoner kronor in.

I sin hälsning sade Kungen bland annat:

Under min tid har cancerforskningen tagit enorma steg framåt. Det är fantastiskt. Men det är också viktigt att vi inte nöjer oss: Forskningen måste fortsätta!

Så att fler liv kan räddas, och fler kan känna hopp om framtiden.

Där gör Cancerfonden och andra ideella organisationer en betydelsefull insats, tillsammans med alla er som arbetar inom cancerforskningen och sjukvården.

Till alla er: ett varmt tack!

Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna