GALA magasin
You Are Reading
Prins Daniel delade ut sex miljoner till ung lovande forskare
0
Kungligt

Prins Daniel delade ut sex miljoner till ung lovande forskare

Prins Daniel

Tidigare idag delade Prins Daniel ut Hjärt-Lungfondens forskningsanslag för yngre lovande forskare. Utdelningen ägde rum på Kungliga slottet i Stockholm och gick i år till André Nyberg. Hjärt-Lungfonden delar årligen ut ”Prins Daniels anslag till yngre lovande forskare”. Anslaget är på sex miljoner kronor och fördelas över tre år och ger forskaren möjlighet att arbeta koncentrerat med att nå ett forskningsgenombrott som kan komma patienter och vården till del.

Prins Daniel

Årets anslag gick till André Nyberg, docent vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet. Han tilldelas anslaget ”för sin forskning om behandlingar med högintensiv och kortvarig intervallträning, som kan förbättra livskvalitet och prognos hos patienter med sjukdomen KOL”.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett allvarligt hälsoproblem som kan leda till sämre lungfunktion, nedsatt livskvalitet och arbetsförmåga, långa sjukhusvistelser och ett förkortat liv. Antalet drabbade i Sverige beräknas idag till 400 000-700 000 personer.

Projektets målsättning
Forskningsprojektets syfte är att utvärdera en ny behandlingsform för KOL-patienter, bestående av mycket korta högintensiva träningsintervaller. Hypotesen är att denna träningsform är särskilt effektiv vid KOL eftersom de korta intervallerna möjliggör träning med mycket hög intensitet, vilket totalt sett minskar belastningen på lungorna jämfört med konventionell konditionsträning.

Om metoden är genomförbar, säker och uppvisar positiva effekter kan den komma att omdana behandlingen av förändringar utanför lungorna hos KOL-patienter. Detta kan få stor betydelse för den enskilda patientens livskvalitet och prognos.

Prins Daniel

Beskyddare av Hjärt-Lungfonden
Hjärt-Lungfonden grundades 1904 och kronprins Gustaf (sedemera kung Gustaf V) var dess första beskyddare. Sedan 2014 är Prins Daniel fondens beskyddare.

Foto: Pelle T Nilsson/SPA