GALA magasin
You Are Reading
Kungaparet besökte scoutläger
0
Kungligt

Kungaparet besökte scoutläger

Nyligen besökte Kungen och Drottningen scoutlägret Jamboree22 i Norra Åsum utanför Kristianstad. Scoutlägret Jamboree22 samlade 11 000 scouter från hela Sverige och även andra länder i Europa. Temat för lägret var Drömmen om en hållbar värld. I lägret fick scouterna möta olika hållbarhetsutmaningar och tillsammans hitta lösningar för en hållbar framtid.

Kungaparet tillsammans med scouter på Jamboree 2022. Foto: Margareta Thorgren/Kungl. Hovstaterna

Kungaparet fick vid besöket en rundvandring i lägret och samtalade bland annat med ungdomar i Äventyrshubben som berättade om aktiviteter de deltagit i. Senare på eftermiddagen samtalade Kungaparet med gruppen Listening Ears. Gruppens syfte är att skapa en trygg miljö för lägrets deltagare genom att dess funktionärer finns tillgängliga för samtal.

Kungaparet samtalade även med en scoutgrupp från Ukraina som besökte Jamboree22 tillsammans med Lilla Edets scoutkår och Vättle scoutkår.

Besöket avslutades med att Kungaparet deltog i avslutningsceremonin där Kungen höll ett tal:

Som scout får man tidigt träna på att leda – både sig själv och andra. Du kanske inte tänker på det när du får ansvar för att resa ett tält, ta fram frukost eller ordna en aktivitet för dina yngre kamrater. Men allt det här rustar dig för olika utmaningar i framtiden.

H.M. Konungen

Foto: Margareta Thorgren/Kungl. Hovstaterna