GALA magasin
You Are Reading
Kungafamiljen i möte om skydd av barn i Ukraina
0
Kungligt

Kungafamiljen i möte om skydd av barn i Ukraina

Kungaparet, prinsessan Sofia

Idag deltog Kungen, Drottningen, Kronprinsessan, Prins Daniel och Prinsessan Sofia i ett möte med hjälporganisationer som arbetar i Ukraina eller dess grannländer.

Prinsessan Sofia, Kronprinsessparet
Syftet med mötet, som hölls på Kungaparets initiativ, var att genom erfarenhets­utbyte och samverkan bidra till att svenska hjälpinsatser till Ukraina stärker barns trygghet och skydd.

Kungaparet,

Mötet arrangerades i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet, dit representanter från 22 organisationer samt Barnombudsmannen, Migrationsverkets general­direktör och ambassadören för frågor gällande människohandel vid Utrikes­departementet var inbjudna.

Kungaparet inledde mötet med några välkomstord där Drottningen bland annat sade:

”Överallt där det finns utsatta barn, rädda barn, ensamma barn – där finns också våld, sexuella övergrepp och människohandel. Förövare utnyttjar kaos. Så har det varit i alla krig och konflikter. Så är det även nu”.

Drottning Silvia
– Nästan varje sekund blir ett barn i Ukraina en flykting, sa Drottningen i sitt tal.

De inbjudna organisationerna berättade om sin verksamhet i Ukraina och dess grannländer och hur behoven ser ut på plats. Särskild tyngdpunkt lades vid barnens utsatta situation – både i krigets Ukraina, under flykten i eller från landet och på plats i ankomstländerna.

Kungaparet, kronprinsessparet

Liknande möten för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan barnrätts­organisationer har tidigare hållits 2016 i samband med flyktingkrisen samt 2019 och 2020 med anledning av covid-19-pandemin.

Foto: Pelle T Nilsson, SPA