GALA magasin
You Are Reading
Kronprinsessan vid SIWI:s seminarium
0
Kungligt

Kronprinsessan vid SIWI:s seminarium

Kronprinsessan Victoria

Idag närvarade kronprinsessan Victoria vid ett seminarium som Stockholm International Water Institute (SIWI) arrangerade i Stadshuskällaren.
Seminariet, som arrangerades med anledning av Världsvattendagen, inleddes med att tidigare mottagare av Stockholm Water Prize Sandra Postel (2021), Sunita Narain (2005) och Jon Lane (1995) talade via länk. Pristagarna lyfte vikten av tillgängligheten till vatten, samt att vi alla vårdar och värnar allt vatten på vår planet. Som avslutning på seminariet tillkännagavs årets Stockholm Water Prize Laureate 2022.

Kronprinsessan tillsammans med Peter Forssman, ordförande SIWI, Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad, Torgny Holmgren, executive director SIWI och Cecilia Brink, kommunfullmäktiges ordförande.

Årets pristagare är professor Wilfried Brutsaert som mottar priset för sitt banbrytande arbete med att mäta avdunstning samt att göra exakta förutsägelser av klimatförändringars inverkan på lokala nederbördsmönster och vattenresurser.
Världsvattendagen instiftades av FN 1992 och sker den 22 mars varje år för att sätta fokus på betydelsen av färskvatten och för att verka för ett hållbart hanterande av färskvatten.

Kronprinsessan

Kronprinsessans engagemang i miljö- och klimatfrågor ledde till att Kronprinsessan 2016–2019 verkade som en av 17 ambassadörer, utsedda av Förenta Nationernas dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon, för arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Kronprinsessan

Kronprinsessan är numera ambassadör emerita för de globala målen och fortsätter i den rollen att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Foto: Swedish Press Agency