GALA magasin
You Are Reading
Kronprinsessan delade ut medaljer i Riddarhuset
0
Kungligt

Kronprinsessan delade ut medaljer i Riddarhuset

Kronprinsessan

Kronprinsessan Victoria var på strålande humör och vacker i mörkblå klänning vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid. Sammankomsten samt efterföljande middag hölls på Riddarhuset i Stockholm. Kungl. Vitterhetsakademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika den 20 mars 1753. Akademiens främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård

Kronprinsessan Victoria

Årshögtiden inleddes på Riddarhuset där akademiens preses, professor Peter Gillgren, öppnade sammankomsten med ett välkomstanförande. Sekreterare Karin Helander föredrog delar ur årsberättelsen och musik framfördes av Lilla Akademiens trumpetensemble. Under ceremonin delade Kronprinsessan ut Kungl. Vitterhetsakademiens medaljer och stipendier.

Kronprinsessan

Akademiens största pris Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning 2022 tilldelas Marie-Louise Bech Nosch, professor i historia vid Köpenhamns universitet. Marie-Louise Bech Nosch tilldelas priset för sin nydanande forskning inom antik historia. Hennes forskning om det textila materialets möjligheter har lett till ett helt nytt och blomstrande forskningsfält.

Kronprinsessan Victoria

Drottning Lovisa Ulrika instiftade akademien den 20 mars 1753 och gav den namnet Kongl. Swenska Witterhets Academien. Akademiens årshögtid arrangeras i regel den 20 mars. Gustav III ombildade Akademien 1786 och gav den namnet Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, vilket akademien heter än idag. I dagligt tal används oftast benämningen Kungl. Vitterhetsakademien.

Foto: Pelle T Nilsson/Swedish Press Agency