GALA magasin
You Are Reading
Kronprinsessan Victoria hedersgäst när Sametinget invigdes
0
Kungligt

Kronprinsessan Victoria hedersgäst när Sametinget invigdes

Kronprinsessan Victoria

Under onsdagen närvarade Kronprinsessan vid Sametingets öppnande i Lycksele. Dagen till ära bar hon den kolt som syddes upp till henne inför Sametingets öppnande 2009. Sametinget är en statlig myndighet med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring. Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas i plenum tre gånger per år. Sametinget inleddes med att den samiska nationalsången ­– Samefolkets sång – framfördes på sydsamiska, umesamiska, lulesamiska och nordsamiska. Sametingets ordförande Daniel Holst hälsade alla välkomna och därefter ropades Sametingets ledamöter upp. Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson höll tal och därefter framförde talman Andreas Norlén, statsrådet Amanda Lind samt ärkebiskop Antje Jackelén sina hälsningar till Sametinget.

Kronprinsessan Victoria

Ordföranden öppnade sedan Sametingets åttonde mandatperiod 2021-2025 och därefter hälsade ledamöterna på kronprinsessan Victoria och övriga hedersgäster. Under invigningsceremonin stod de samiska artisterna Saara Hermansson, Inga-Maiia Blind, Jörgen Stenberg och Elin Teilus för sång och jojk.

Kronprinsessan Victoria

Under ceremonin närvarade Kronprinsessan, talman Andreas Norlén, statsrådet Amanda Lind, landshövding Helene Hellmark Knutsson, ärkebiskop Antje Jacklelén, representanter för flera samebyar, sameföreningar och samiska organisationer samt kommunfullmäktiges ordförande i Lycksele. Representanter från norska Sametinget närvarade och ryska Sametinget deltog via digital länk.

Efter lunchen fick kronprinsessan, statsrådet och landshövdingen möjlighet att samtala med de sju partierna som berättade om sin politik och deras viktigaste frågor.

Kronprinsessan Victoria

Gamla kyrkogården
Under eftermiddagen besökte kronprinsessan, statsrådet, landshövdingen samt ärkebiskopen kyrkogården vid Gammplatsen i Lycksele. Där berättade samiska antikvarien Mikael Jakobsson och Lycksele sameförenings äldstekvinna Gunel Rönér Douhan om kyrkogården och händelsen för 70 år sedan då samiska kvarlevor grävdes upp i samband med en arkeologisk utgrävning och placerades på museer. I augusti 2019 återbördades kvarlevorna till sin ursprungliga viloplats på kyrkogården.

Skogsmuseet
Som avslutning besökte kronprinsessan, statsrådet, landshövdingen och ärkebiskopen Skogsmuseet där de fick en visning av den samiska avdelningen där det bland annat finns en samisk trumma från 1600-talet, Birger Nordins unika slöjdsamling med över 2000 föremål, Hattas renskulpturer, ett knivhjul med 100 knivar samt en monter med silverföremål.

Sametinget
Sametinget är både ett folkvalt parlament och en statlig myndighet. Sametingets arbetsuppgifter är reglerade i sametingslagen (SFS 1992:1433). Det finns ett kansli med tjänstemän som sköter de dagliga myndighetsuppgifterna och en politisk nivå med folkvalda politiker.

kronprinsessan Victoria
Kronprinsessan bar den kolt som syddes upp till henne inför Sametingets öppnande 2009.
Kronprinsessan på väg till middag med unga entreprenörer i Umeå.

Foto: Pelle T Nilsson, SPA