GALA magasin
You Are Reading
Kron­prin­sessan invigde nya Ångströms­laboratoriet
0
Kungligt

Kron­prin­sessan invigde nya Ångströms­laboratoriet

Den 13 maj invigde Kronprinsessan det nya Ångströmslaboratoriet i Uppsala. Före invigningen blev Kronprinsessan installerad som hedersledamot av Västgöta nation vid en ceremoni i nationens lokaler.

Vid ankomsten till Västgöta nation togs Kronprinsessan emot av första kurator Elenor Söderberg och inspektor Bertil Wiman. Efter en lunch, där bland andra landshövding Göran Enander deltog, fick Kronprinsessan ta emot gåvor och sitt hedersledamotband av Bertil Wiman. Kronprinsessan fick också en visning av nationens lokaler.

Invignings­ceremoni
Vid nya Ångströmslaboratoriet välkomnades Kronprinsessan av vicerektor Johan Tysk. I samband med invigningsceremonin klippte Kronprinsessan ett band utanför laboratoriets entré och deltog därefter i det följande invigningsprogrammet tillsammans med bland andra statsrådet Anna Ekström och landshövding Göran Enander.

Ångströmlaboratoriet byggdes 1997 för att samla verksamheterna inom fysik, kemi och teknik i ett hus. Sedan dess har laboratoriet utvecklats till en stark forsknings- och utbildningsmiljö.

Den nya byggnaden är en satsning på framtidens utbildningsmiljö och studenter, lärare och didaktikforskare har varit involverade i processen. Viktiga mål för det nya Ångströmslaboratoriet är att stimulera tvärvetenskap och nya möten inom universitetet, attrahera internationellt ledande forskare och skapa samarbeten med näringsliv och samhälle.

Foto: Swedish Press Agency