GALA magasin
You Are Reading
Kronprinsessan i Bangladesh – se fina bilder!
0
Kungligt

Kronprinsessan i Bangladesh – se fina bilder!

Kronprinsessan Victoria besöker FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i Bangladesh tillsammans med statsrådet Johan Forssell samt representanter från UNDP. Kronprinsessan genomför resan till Bangladesh inom ramen för sitt uppdrag som UNDP:s goodwill­ambassadör. Med på besöket är Ulrika Modéer, FN:s assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete.

Kronprinsessan möter lokalbefolkning i Khulna.

Första dagen inledde Kronprinsessan i huvudstaden Dhaka vid ett evenemang om inkluderande digital utveckling. Under de senaste 15 åren har UNDP tillsammans med Bangladesh regering bland annat etablerat över 8 500 lokala digitala center som bistår lokalsamhällen med olika offentliga tjänster så som ID-kort, födelsebevis och utbildning i digital läskunnighet.

Kronprinsessan anländer till ”Innovate Together for #ZeroDigitalDivide”.
Kronprinsessan samtalar med deltagare vid evenemang om digital utveckling i Bangladesh.

Efter evenemanget deltog Kronprinsessan i ett möte med Bangladesh premiärminister Sheikh Hasina som även bjöd gästerna på en middag med traditionella maträtter från Bangladesh.

Kronprinsessan i möte med Bangladesh premiärminister Sheikh Hasina.

Besök i Khulna
Andra dagen i Bangladesh inleddes med fältbesök i Khulna där Kronprinsessan tog del av en rad olika projekt som UNDP genomför.

I Khulna träffade Kronprinsessan och delegationen kvinnor som berättade om hur klimatförändringarna påverkar deras liv.

Bangladesh är drabbat av klimatförändringar och årligen översvämmas 30 till 70 procent av landytan och en konsekvens är ökade salthalter i dricksvattnet. Vid besöket i Khulna fick Kronprinsessan se en anläggning där man arbetar med att säkra rent dricksvatten till befolkningen genom ett reningssystem för uppsamling av regnvatten.

Kronprinsessan i samtal med lokalbefolkningen i Khulna.

Som avslutning på besöket i Khulna invigde Kronprinsessan ett Smart Service Point of Post Office och fick information om hur Bangladesh och UNDP arbetar med digitalisering och inkluderande digital utveckling. Det nya postkontoret är det första i satsningen på att digitalisera 500 postkontor över hela landet. På eftermiddagen reste Kronprinsessan vidare till Jelepara Dakshin som ligger i utkanten av Bangladesh andra största stad Chattogram. Där besökte Kronprinsessan ett UNDP-projekt som syftar till att förbättra tillgången till rent vatten, samt bygga en vall för att förebygga erosion och översvämningar längs floden Karnaphuli. Projektet görs tillsammans med Bangladesh regering och kvinnor i lokalsamhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronprinsessan i Jelepara Dakshin.
Kronprinsessan, statsrådet Johan Forssell och representanter från UNDP träffade lokalbefolkningen som berättade om projektet med att bygga en vall för att förhindra översvämningar .Dagen avslutades med ett besök på Asian University for Women (AUW). Universitetet grundades 2008 och riktar sig särskilt till kvinnor som vuxit upp i svåra förhållanden i regionen.

Kronprinsessan på AUW som erbjuder åtta program på kandidatnivå, och tre program på masternivå till kvinnliga studenter.

Vid besöket på AUW höll Kronprinsessan ett tal där hon bland annat sade:

With your drive, determination, and education, I place great hope in you as future changemakers.

H.K.H. Kronprinsessan

Kronprinsessan håller tal på AUW.

FN:s globala hållbarhetsmål
Kronprinsessans engagemang i miljö- och klimatfrågor ledde till att Kronprinsessan 2016-2019 verkade som en av 17 ambassadörer, utsedda av Förenta Nationernas dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon, för arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Kronprinsessan är numera ambassadör emerita för de globala målen och fortsätter i den rollen att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

I oktober 2023 utnämndes Kronprinsessan till goodwillambassadör för FN:s utvecklingsprogram UNDP. I sin roll som goodwillambassadör arbetar Kronprinsessan för att öka kunskap och engagemang för de globala målen, samt för en hållbar framtid där ingen lämnas utanför.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos Förenta Nationerna.

Foto: IDA ÅKESSON/Swedish Press Agency