GALA magasin
You Are Reading
Kronprinsessan i Bangladesh dag 2 – se bilder!
0
Kungligt

Kronprinsessan i Bangladesh dag 2 – se bilder!

Den 18–21 mars besöker kronprinsessan Victoria FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i Bangladesh tillsammans med assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete Ulrika Modéer och Sverige bistånd- och handelsminister Johan Forssell. Resan till Bangladesh är Kronprinsessans första inom ramen för sitt uppdrag som UNDP:s goodwill¬ambassadör för Globala målen för hållbar utveckling.
UNDP har funnits på plats i Bangladesh i över 50 år och under besöket kommer Kronprinsessan genomföra en rad fältbesök, bland annat för att se hur inkluderande digital utveckling har bidragit till minskad fattigdom på Bangladesh landsbygd och hur kvinnor och unga entreprenörer arbetar för att minska påverkan av klimatförändringar i utsatta områden. Vidare kommer FN:s stöd till för Rohingya-flyktingar i Bangladesh att belysas under besöket.
Kronprinsessan utsågs till goodwillambassadör för UNDP i oktober 2023. Inom ramen för sitt uppdrag verkar Kronprinsessan för att öka kunskap och engagemang för Globala målen för hållbar utveckling och en framtid där ingen lämnas utanför.

Dag 1 – 18 mars
• Första dagen i Bangladesh inledde Kronprinsessan och delegationen i Dhaka med att närvara vid ett interaktivt event med fokus på hur Bangladesh arbetar med inkluderande digital utveckling. Under de senaste 15 åren har UNDP tillsammans med Bangladesh regering bland annat etablerat över 8 500 lokala digitala centers som bistår lokalsamhällen med olika offentliga tjänster så som ID-kort, födelsebevis och utbildning i digital läskunnighet. Detta har bidragit till en mer inklusive digital utveckling och gett framförallt kvinnor mer egenmakt.
• Kronprinsessan, assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete Ulrika Modéer och statsrådet träffade även Bangladesh premiärminister Sheikh Hasin som även stod värd för en Iftar middag där Kronprinsessan och delegationen närvarade. Se bilder här.

Dag 2 – 19 mars
• Bangladesh är ett av de länder som bidragit minst till klimatförändringarna men som är extremt utsatta av dess konsekvenser. Majoriteten av landet ligger mindre än 10 meter över havet och 30 till 70 procent av landet översvämmas varje år.
• Bangladesh har investerat stort i klimatanpassning och kreativa lösningar för att förbättra samhällets motståndskraft mot effekterna av klimatförändringarna.
• Andra dagen i Bangladesh inleddes med fältbesök i Khulna i sydvästra Bangladesh där Kronprinsessan och delegationen besöker en rad olika projekt som UNDP implementerar, med stöd från bland annat Sverige.
• Ökade salthalter i dricksvattnet till följd av klimatförändringar är ett växande problem i området och Kronprinsessan besökte en anläggning där man arbetar med att säkra rent dricksvatten till befolkningen genom ett reningssystem för uppsamling av regnvatten.
• Under besöket i Khulna träffade Kronprinsessan och delegationen även kvinnogrupper och lokala jordbrukare som berättade om hur klimatförändringarna påverkar deras vardag/liv och hur initiativ för klimatanpassning har stärkt motståndskraft hos lokalbefolkningen.
• Ca 60% av Bangladesh befolkning bor på landsbygden och under de senaste 15 åren har UNDP tillsammans med Bangladesh regering bland annat etablerat över 8 500 lokala digitala hubbar över hela landet.
• Genom dessa hubbar får lokalsamhällen tillgång till olika offentliga tjänster så som ID-kort, födelsebevis, finansiella tjänster och utbildning i digital läskunnighet.
• Detta har bidragit till en mer inkluderande digital utveckling och framförallt gett kvinnor på landsbygden mer egenmakt.
• Som avslutning på besöket i Khulna invigde Kronprinsessan Bangladesh första Smart Posts Centre och fick en inblick i hur Bangladesh och UNDP arbetar med digitalisering och inkluderande digital utveckling som en del av strategin ”Smart Bangladesh Roadmap 2041”.
• Detta är första steget i en satsning av att digitalisera 500 postkontor över hela Bangladesh (framför allt på landsbygden). Syftet är att tillhandahålla digitala posttjänster på ett effektivt och inkluderande sätt, även till landsbygden.
• Under eftermiddagen besökte Kronprinsessan Jelepara Dakshin som ligger längs floden Karnaphulis, i utkanten av Bangladesh andra största stad Chattogram. Som en del av ett större projekt för att stärka motståndskraft och minska fattigdom i städerna arbetar UNDP tillsammans med Bangladeshs regering och kvinnorna i samhället med att förbättra tillgången till rent vatten och sanitet och bygga en vall för att förebygga erosion samt översvämningar längs floden.
• Andra dagen i Bangladesh avslutades med ett besök och Iftar middag på Asian University for Women. Universitetet grundades 2008 och är dedikerat till kvinnors utbildning och ledarskapsutveckling. Universitetet riktar sig särskilt till kvinnor som vuxit upp i svåra förhållanden i regionen, bland annat flyktingar från Afghanistan. Kronprinsessan och delegationen deltog vid en Iftar middag tillsammans med kvinnliga studenter.

Om UNDP
FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats i 170 länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta länder att nå Globala målen till år 2030.
UNDP är den största genomföraren av klimat- och miljöarbete inom FN-systemet och arbetar dagligen med konkreta insatser för att minska klimatförändringarnas konsekvenser.

Foto: Ida Åkesson/ Swedish Press Agency