GALA magasin
You Are Reading
Statsbesök från Frankrike – se alla bilder!
0
Kungligt

Statsbesök från Frankrike – se alla bilder!

På inbjudan av Kungen avlägger president Emmanuel Macron tillsammans med sin hustru Madame Brigitte Macron statsbesök i Sverige 30–31 januari 2024. Här visar vi några bilder från dagen. Fler tillkommer!

Kungaparet och presidentparet hälsar på allmänheten på Kungl. Slottets inre borggård.

Syftet med statsbesöket är att ytterligare stärka och främja de långvariga, breda och utmärkta relationerna mellan Sverige och Frankrike. Det syftar också till att stimulera fördjupade samarbeten inom områden som innovation och grön omställning samt försvar och säkerhet i närområdet.

Kungen välkomnar president Macron vid presidentparets ankomst till Kungl. Slottet.
Kungaparet och presidentparet i Kungl. Slottets västra valv.

Tisdag 30 januari
Högtidlig välkomstceremoni
Statsbesöket inleddes med att Kungaparet tog emot presidenten och fru Macron i Kungl. Slottets västra slottsvalv. Därefter ägde en traditionell välkomst­ceremoni rum för presidentparet.

Välkomstceremonin på Inre borggården.
Kungen och president Macron framför grenadjärkompaniet.

Kungen och president Macron inspekterade ett grenadjärkompani ur Livgardet och nationalsångerna spelades.

Kungen och president Macron inspekterar ett grenadjärkompani ur Livgardet.
Presidentfrun Birgitte Macron välkomnades av drottning Silvia.

I Rikssalen presenterades de franska gästerna för talmannen, de vice talmännen samt statsministern och statsråden. Kungaparet hälsade samtidigt på den franska delegationen.

Hälsningsceremonin i Rikssalen.
Kungen och president Macron under hälsningsceremonin.

Efter välkomstceremonin hälsades det franska presidentparet välkomna till Sverige av Kronprinsessan, Prins Daniel, Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia i Bernadotte­våningen. Ett utbyte av statsordnar mellan de två länderna ägde då också rum.

Presidentparet och kungaparet.
Kungafamiljen och presidentparet Macron.

Ordensutbyte

Med anledning av statsbesöket har Kungen utnämnt president Emanuel Macron till riddare av Kungl. Serafimerorden. Fru Brigitte Macron har samtidigt tilldelats Kungl. Nordstjärneordens storkors.

Inför det franska statsbesöket till Sverige har Frankrikes president utnämnt Kronprinsessan till storofficer av Hederslegionen. Kronprinsessan innehar sedan tidigare Nationalförtjänstordens storkors.

Prins Daniel, Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia utsågs också till storofficerare av Hederslegionen i samband med statsbesöket.

Kungen och Drottningen är sedan tidigare innehavare av Hederslegionens storkors.

I Ulrika Lovisas matsal gav Kungen och president Macron ett pressuttalande.

I sitt uttalande sade Kungen bland annat:

Låt oss tillsammans under dessa dagar arbeta för att på bästa sätt fördjupa och utveckla vänskapen och samarbetet mellan våra länder.

H.M. Konungen

Sedan bjöd Kungaparet sina gäster på lunch på Slottet.

Rinkebyskolan och Moderna museet
Efter lunch besöker Drottningen och Brigitte Macron Rinkebyskolan. Efter presentationer av skolan, elevhälsoteamet och elevrådet följer en diskussion och besök i ett klassrum.

Drottningen och fru Macron besöker också Moderna museet. Där anordnas ett seminarium om hur utbytet inom bild- och scenkonstområdena kan stärkas, med särskilt fokus på regional utveckling och hur en yngre publik nås. Delar av museets samlingar kommer att förevisas och man får även träffa en grupp skapande ungdomar från Botkyrka.

Rundabordssamtal och anföranden om säkerhetspolitik
På Karlbergs slott deltar Kungen, president Emmanuel Macron och statsminister Ulf Kristersson i ett rundabordssamtal om framtiden för europeisk säkerhet med säkerhets­politiska experter från Sverige och Frankrike. Efter samtalet, vid vilket även utrikes­minister Tobias Billström, försvarsminister Pål Jonson och den nationella säkerhets­rådgivaren Henrik Landerholm deltar, håller president Macron ett längre anförande inför Försvarshögskolans kadetter och andra särskilt inbjudna. Även Kungen och stats­ministern talar.

Galamiddag på Slottet
På kvällen ger Kungen och Drottningen en galamiddag för det franska presidentparet. Middagen serveras i Karl XI:s galleri i Kungl. Slottets festvåning. Inbjuda gäster är den franska delegationen, representanter för det officiella Sverige, svenskar med särskild anknytning till Frankrike med flera.

Onsdag 31 januari
Andra dagen av det franska presidentparets statsbesök i Sverige inleds med att Kungen, Kronprinsessan och president Macron deltar i ett näringslivsseminarium – Accelerating Europe’s competitiveness – i Stockholms stadshus arrangerat av Business Sweden. Cirka 200 representanter från det svenska och franska näringslivet samlas vid seminariet.

European Spallation Source, ESS
Statsbesöket fortsätter under eftermiddagen i Skåne på det europeiska samarbets­projektet European Spallation Source (ESS) i Lund. Efter en inledande presentation av verksamheten vid den flervetenskapliga forskningsanläggningen görs ett besök i en acceleratortunnel. När ESS står klar blir den världens mest kraftfulla acceleratorbaserade neutronkälla för att studera materiens struktur och beteende på atomnivå.

Alfa Laval
Kungen och presidenten besöker därefter Alfa Laval i Lund. Efter en presentation av Alfa Lavals arbete med grön omställning förevisas flera innovationer i energivärdekedjan, till exempel värmeväxlare av fossilfritt stål och värmepumpar. Alfa Lavals verksamhet inom vätgas och kärnkraft visas också upp.

En avsiktsförklaring om samarbete mellan Sverige och Frankrike inom forskning om kärnkraftsteknik signeras under en särskild ceremoni. Därefter besöker man fabriken där företagets produkter framställs.

Barnahus
Drottningen och Brigitte Macron besöker under eftermiddagen Barnahus i Malmö. Hos Barnahus får barn som misstänks vara utsatta för brott möjlighet att berätta sin historia för specialutbildad personal i en trygg och speciellt anpassad miljö. I stället för att slussas runt mellan olika myndigheter möts barnen av polis, åklagare, socialtjänst, barnläkare och barn- och ungdomspsykiatrin på en och samma plats.

Friends
Drottningen och Brigitte Macron möter därefter stiftelsen Friends för en presentation av dess arbete med att motverka mobbning. Friends grundandes 1997 och har som vision en värld där inget barn utsätts för mobbning. Man arbetar i skolor och idrottsföreningar och för en säker digital miljö.

Studentafton, Lunds universitet
President Emmanuel Macron är därefter gäst vid Studentafton i närvaro av Kungaparet och Brigitte Macron. Studentafton är ett forum för tal och debatt som drivs av studenter vid universitetet. Sedan starten har Studentafton anordnat ett flertal kvällar med politiker, kungligheter, nobelpristagare, forskare, musiker och författare.

Därefter ger presidentparet en mottagning i Lund till Kungaparets ära.

Avskedsceremoni Malmö Airport
Statsbesöket avslutas när Kungaparet tar farväl av Presidenten och Madame Macron vid en avskedsceremoni på Malmö Airport.

Om statsbesök
Ett statsbesök är den högsta formen av ett besök mellan två länder och betyder att två statschefer möter varandra under högtidliga former för att befästa relationerna mellan länderna.

Statsbesöken syftar till att lägga grunden till stärkta personliga kontakter och ökat politiskt, handels- och kulturutbyte mellan länderna. Vid ett statsbesök medföljer även statsråd ur regeringen samt en näringslivsdelegation.

Foto: Clément Morin, Henrik Garlöv, Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna och Swedish Press Agency