GALA magasin
You Are Reading
Prins Daniel i möte med Hjärt-Lungfonden
0
Kungligt

Prins Daniel i möte med Hjärt-Lungfonden

Prins Daniel är sedan tio år Hjärt-Lungfondens hedersordförande och fick vid ett möte på Slottet information om fondens verksamhet samt de aktiviteter som är planerade i år då Hjärt-Lungfonden firar 120 år.

Prinsen informerades även om utvecklingen inom befolkningsstudien SCAPIS. Studiens långsiktiga mål är att kunna stoppa hjärt-kärl- och lungsjukdomar innan de uppstår. Totalt ingår 30 000 svenskar i studien, varav 15 000 nu kommer att genomgå en återundersökning på sex universitetssjukhus i Sverige.