GALA magasin
You Are Reading
Kungen gav högtidliga audienser på Slottet
0
Kungligt

Kungen gav högtidliga audienser på Slottet

Kungen

Igår tog Kungen emot fyra nya ambassadörer i högtidliga audienser på Slottet. Att en ny ambassadör i ett land ges möjlighet att träffa statschefen är internationell praxis och genomförs alltid. Ceremonierna ser dock olika ut i olika länder. Mottagandet av de utländska sändebuden i Sverige följer ett gammalt ceremoniel och är tämligen unikt i världen med sina månghundraåriga traditioner.

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

• Ambassadör Karim Medrek från Marocko
• Ambassadör Erik Ramanathan från Förenta staterna
• Ambassadör Khtab Hussein Mohamed Lamin från Libyen
• Ambassadör Mohamed Hassan Abdi från Somalia

Kungen

Kungen med ambassadör Erik Ramanathan från Förenta staterna

Kungen
Kungen med ambassadör Khtab Hussein Mohamed Lamin från Libyen.

Kungen
Kungen med ambassadör Mohamed Hassan Abdi från Somalia.

KungenKungen med ambassadör Karim Medrek från Marocko.

De nyutnämnda ambassadörerna anländer till Kungl. Slottet i hästkortege via Slottsbacken. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna
Kungen
Försvarsmusiken spelar medan ambassadörerna med följe går upp till audiensrummet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna