GALA magasin
You Are Reading
Kungen delade ut medaljer – Eva Dahlgren en av de förtjänta
0
Kungligt

Kungen delade ut medaljer – Eva Dahlgren en av de förtjänta

Igår delade Kungen ut medaljerna H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus vid en ceremoni i Lovisa Ulrikas matsal på Slottet. H.M. Konungens medalj, tidigare kallad Hovmedaljen, från 1800-talets förra hälft förlänas för särskilda förtjänster i samhället. Medaljen Litteris et Artibus instiftades 1853 och utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur. Vid dagens medaljutdelning delades utmärkelserna ut till de personer som officiellt förlänades medaljer av Kungen den 28 januari 2024.

Eva Dahlgren fick ta emot medaljen Litteris et Artibus för framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv.

H.M. KONUNGENS MEDALJ
12:e storleken i kedja
Ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen Helena Jäderblom
För betydelsefulla insatser inom svenskt rättsväsende

H.M. Konungens medalj 12:e storleken i kedja. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

12:e storleken i Serafimerordens band
Ambassadör Bengt Lundborg
För framstående insatser inom svensk utrikesförvaltning

Generaldirektör ambassadör Michael Sahlin
För framstående insatser inom svensk stats- och utrikesförvaltning

Medaljceremonin hölls i Lovisa Ulrikas matsal. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

12:e storleken i högblått band
Rektor, professor Robert Egnell
För betydande insatser inom krigsvetenskap och konflikthantering.

Verkställande direktör Thomas Evertsson
För betydande insatser inom svensk handel

Direktör Magdalena Gerger
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Styrelseordförande Jan Svensson
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

8:e storleken i Serafimerordens band
Professor Peter Aronsson
För förtjänstfulla insatser inom svensk forskning och utbildning.

Direktör Fredrik Hillelson
För framstående samhällsinsatser.

Professor emeritus Erik Sandewall
För betydande insatser inom datavetenskaplig forskning med särskild inriktning på artificiell intelligens.

Professor Sverker Sörlin
För betydande insatser inom svensk idéhistoria, forsknings- och miljöpolitik.

Astronauten Jessica Meir förlänades 8:e storleken i Serafimerordens band redan juni 2023, men fick ta sin medalj vid dagens ceremoni.

8:e storleken i högblått band
Författare och grundare av Stiftelsen Salvesen Mindroom Sophie Dow
För betydande samhällsinsatser

Fil. dr. Kent Hägglund
För betydande forskningsinsatser rörande teaterkonsten i allmänhet och Shakespeare i synnerhet

Verkställande direktör Marie Ledin
För framstående insatser inom svenskt och internationellt musikliv.

Civilekonom Erik Lysén
För betydande insatser inom internationellt biståndsarbete

Opinionschef Toivo Sjörén
För betydande insatser inom området samhälls- och opinionsundersökningar

Operasångare och samhällsdebattör Rickard Söderberg
För framstående insatser inom svenskt musikliv

Operasångaren Rickard Söderberg tar emot sitt diplom ur Drottningens hand.

5:e storleken i högblått band
Journalist, författare och tecknare Sture Hegerfors
För betydande insatser inom seriekonsten

Grundskollärare Märta Nylund
För framstående insatser inom kulturlivet i Tornedalen och främjande av minoritetsspråket meänkieli

Grundskollärare Karin Nylund
För framstående insatser inom kulturlivet i Tornedalen och främjande av minoritetsspråket meänkieli

Grundskollärare Linnea Nylund
För framstående insatser inom kulturlivet i Tornedalen och främjande av minoritetsspråket meänkieli

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS
Skådespelare Malin Berg
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Författare, låtskrivare och sångare Eva Dahlgren
För framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

Kompositör Lasse Holm
För framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

Skådespelare Johan Holmberg
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Dansare och koreograf Pär Isberg
För framstående konstnärliga insatser inom svensk och internationell danskonst

Foto: Swedish Press Agency och Kungahuset