GALA magasin
You Are Reading
Kronprinsessan vid FN:s havskonferens i Lissabon
0
Kungligt

Kronprinsessan vid FN:s havskonferens i Lissabon

Den 28 och 29 juni deltar kronprinsessan Victoria vid Förenta nationernas havskonferens i Lissabon. Havskonferensen är en uppföljning av World Ocean Conference 2017 som Sverige och Fiji var initiativtagare till. Här ser vi bilder från Kronprinsessans första dag i Portugal. 

Fokus för havskonferensen är att titta på lösningar för ett hållbart förvaltande av världens hav. Konferensen belyser också hoten mot havens hälsa, ekologi, ekonomi och förvaltning. Hoten är exempelvis försurning, nedskräpning, föroreningar, olagligt och oreglerat fiske samt förlusten av livsmiljöer och biologiskt mångfald. Vid årets havskonferens är Kenya och Portugal medarrangörer.

Kronprinsessan tillsammans med Wenche Grönbrekk, SeaBos, Sanda Ojiambo, FN:s Global Compact och Helena Pilsa, Sveriges ambassadör i Portugal.

Kronprinsessan inledde sitt besök med att närvara vid ett sidoevent med fokus på hur finansiering av fiske kan styras mot en så kallad blå ekonomi genom att skapa förutsättningar för lönsamma havsinvesteringar.

Kronprinsessan i samtal med biståndsminister Matilda Ernkrans.

Därefter tog Kronprinsessan del av sidoeventet Joining the dots between sustainable maritime logistics and planetary boundries där biståndsminister Matilda Ernkrans inledningstalade. Vid sidoeventet visade Sverige och Finland på vilket sätt länderna ligger i framkant när det gäller utvecklingen av hållbara sjöfartslösningar.

Som avslutning på förmiddagen lyssnade Kronprinsessan till en dialog om hur man kan stärka hållbara havsbaserade ekonomier, särskilt utvecklingsländer på små öar.

Efter lunch besökte Kronprinsessan och biståndsminister Matilda Ernkrans en monter där organisationen Håll Sverige Rent presenterade det digitala spelet ”No time to waste – escape the plastic pollution”. Därefter träffade Kronprinsessan och bistådsministern Sylvia Earle, president and chairman of Mission Blue / The Sylvia Earle Alliance för ett samtal kring haven samt den forsking som Sylvia Earle bedrivit.

Dagen avslutades med att Kronprinsessan och biståndsministern deltog vid ambassadör Helena Pilsas mottagning på svenska residenset i Lissabon.

FN:s globala hållbarhetsmål
Kronprinsessans engagemang i miljö- och klimatfrågor ledde till att Kronprinsessan 2016–2019 verkade som en av 17 ambassadörer, utsedda av Förenta Nationernas dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon, för arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Kronprinsessan är numera ambassadör emerita för de globala målen och fortsätter i den rollen att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Foto: Pelle T Nilsson/SPA