GALA magasin
You Are Reading
Kronprinsessan & kungaparet på seminarium och cybersäkerhet
0
Kungligt

Kronprinsessan & kungaparet på seminarium och cybersäkerhet

Kungaparet, kronprinsessan

Idag deltog Kungen, Drottningen och Kronprinsessan vid ett symposium om cyberförsvar och informationssäkerhet på Kunglig Tekniska högskolan.

Victoria

Vid seminariet diskuterades hur Sveriges cybersäkerhet kan stärkas genom samarbete mellan akademi, industri och näringsliv, samt berörda myndigheter och samhällsfunktioner. I föredrag och panelsamtal diskuterades också nuläget, utvecklingsbehov samt den tekniska forskning och utbildning som kan komma att bli betydande på området i Sverige.

Drottningen. Kronprinsessan

I samtalen deltog representanter från Kungliga Tekniska högskolan, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarets radioanstalt, Myndigheten för psykologiskt försvar, Svenska bankföreningen, FAM (Foundation Asset Managment), Försvarsmakten och Research Institutes of Sweden.

kungen, Kronprinsessan

Seminariet hölls i KTH:s reaktorhall som ursprungligen var platsen för Sveriges första kärnreaktor, forskningsreaktorn R1.

Foto: Swedish Press Agency