GALA magasin
You Are Reading
Kronprinsessan i möte med SeaBOS
0
Kungligt

Kronprinsessan i möte med SeaBOS

Victoria

Kronprinsessan deltog i veckan som gick vid SeaBOS arbetsmöte, som ägde rum på Skeppsholmen i Stockholm.

Mötet, som pågick 10–12 maj samlade representanter från världens tio största fisk- och skaldjursföretag, samt experter och forskare inom området .Kronprinsessan avslutade arbetsmötet med ett tal där hon bland annat sa:

Ladies and gentlemen: Your leadership is urgently needed. Not just bold commitments, not just goals to set goals, not just strategies and plans. (…) Real leadership is to take the cost, to invest the time, to take the risk – and to be rewarded with new opportunities.
H.K.H. Kronprinsessan


SeaBOS
Initiativet SeaBOS, Seafood Business for Ocean Stewardship, syftar till att få världens fiske att ske på ett mer hållbart sätt.

Vid arbetsmötet återrapporterade företagen kring sina åtaganden i sitt hållbarhetsarbete. Frågor om IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), mänskliga rättigheter, klimatförändringar, utrotningshotade arter, plastredution i haven, antibiotikaanvändning diskuterades, samt planering inför nästa Keyston Dialogue som äger rum utanför Amsterdam.

Om Keystone Dialogue
Tio av världens största fisk- och skaldjursföretag har gått ut med ett gemensamt uttalande om ett tiopunkters handlingsprogram för en hållbar förvaltning av världshaven, SeaBOS. De deltagande företagen åtar sig att förbättra transparens och spårbarhet i sin verksamhet och att minska olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i sina leverantörskedjor.

Soneva Dialogue, som hölls på Maldiverna i november 2016, var det första mötet i Keystone Dialogue Keystone Dialouge är möten och dialoger mellan näringsliv och forskare kring tillståndet i våra världshav.

När Kronprinsessan besökte Japan i april 2017 hölls en uppföljning av Soneva Dialogue. Japanska fiskeföretag och fiskeexperter var inbjudna till en mer informell dialog som hölls på den svenska ambassaden i Tokyo.

Keystone Dialogue 2 hölls i Stockholm 2017, Keystone Dialogue 3 hölls i Karuizawa, Japan, 2018, Keystone Dialogue 4 hölls i Phuket, Thailand 2019, och Virtual Keystone Dialogues ägde rum 2020 och 2021.

Arbetsmöten har ägt rum i Bergen, Norge, 2019, samt digitala arbetsmöten 2020 och 2021.

FN:s globala hållbarhetsmål
Kronprinsessans engagemang i miljö- och klimatfrågor ledde till att Kronprinsessan 2016-2019 verkade som en av 17 ambassadörer, utsedda av Förenta Nationernas dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon, för arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

 

 

Foto: Pelle T Nilsson/SPA