GALA magasin
You Are Reading
Historiskt när ABBA fick kunglig orden – se bilder!
0
Kungligt

Historiskt när ABBA fick kunglig orden – se bilder!

Idag återförenades den legendariska svenska popgruppen ABBA för en dag när de tilldelades Vasaorden av Kungen. Det var en högtidlig utdelning på Kungliga slottet där, förutom ABBA-medlemmarna, högt uppsatta militärer,  forskare, företagsledare och artister fick ta emot utmärkelserna av Kungen under en nyinrättad ceremoni. Det är 50 år sedan Waterloo och 50 år sedan någon icke-kunglig senast fick utmärkelsen. ABBAs medlemmar kan därmed titulera sig kommendörer av Vasaorden. Och nog såg de båda glada och stolta ut denna historiska dag.

Benny Andersson på väg över borggården vid Kungliga slottet.
Agnetha Fältskog var sommarfräsch i vitt.
Björn Ulvaeus var stilig i blå kostym.
Anni-Frid Lyngstad- Reuss på väg över Borggården med promenadkäpp i handen.

De fyra ”abborna” Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad-Reuss och Björn Ulvaeus fick motta utmärkelsen av kung Carl XVI Gustafs på Slottet, men beslutet att ABBA-medlemmarna skulle förlänas en riddarorden, närmare bestämt att göra dem till kommendörer av första klassen av Vasaorden, fattas inte av Kungen själv, utan av Sveriges regering. Utmärkelsen fick artisterna ”för mycket framstående insatser inom svenskt och internationellt musikliv”.

Härligt att se ABBA återförenade, om än bara för en dag. Det har gått 50 år sedan Abba vann Eurovision Song Contest med låten Waterloo.
Kärt återseende mellan ”Abborna”.

Svenska riddarordnar
De kungliga riddarordnarna i Sverige är Serafimerorden, Svärdsorden, Nordstjärneorden och Vasaorden. De tre första instiftades år 1748 och Vasaorden instiftades 1772.

Serafimerorden förlänas till Kungliga familjen, utländska statschefer och därmed jämställda. Till exempel Finlands presidenter har av hävd förlänats Serafimerorden, nu senast i april då president Alexander Stubb förlänades utmärkelsen.

Svärdsorden förlänas till svensk militär personal medan Nordstjärneorden ges till medborgare huvudsakligen inom offentlig verksamhet och Vasaorden till medborgare som utmärkt sig med något som huvudsakligen inte skett i offentlig verksamhet, alltså inom den privata och ideella sektorn samt för insatser inom kulturlivet.

De kungliga riddarordnarna är tillsammans med kungens och regeringens medaljer Sveriges främsta utmärkelser. Under hela 1900-talet delades det frikostigt ut ordnar till svenska medborgare, men efter ett beslut i riksdagen upphörde förfarandet 1975. Ordnarna har man dock bara ”till låns” under sin livstid, de ska återlämnas vid mottagarens död och kan – till skillnad från medaljer som är enskild egendom – även återkallas tidigare om det finns skäl för det.

Kungaparet applåderar ABBA.

De fick kungliga ordnar: 

Svärdsorden

Generallöjtnant Dennis Gyllensporre – För utomordentligt ledarskap under krigsliknande förhållanden i Mali

Överste av 1. graden Ulf Henricsson – För mycket föredömligt ledarskap under krigsliknande förhållanden i forna Jugoslavien

Nordstjärneorden

Professor Svante Pääbo – För utomordentliga forskningsinsatser

Professor Anne L’Huillier Wahlström – För utomordentliga forskningsinsatser

Tredje ambassadsekreterare Catarina Wingren – För avgörande engagemang i samband med svenska internationella fredsinsatser i Mali

Kungaparet och direktör Antonia Ax:son Johnson.

Vasaorden

Direktör Antonia Ax:son Johnson – För utomordentliga insatser inom näringsliv och andra samhällssektorer

Artisterna Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Reuss och Björn Ulvaeus – För mycket framstående insatser inom svenskt och internationellt musikliv

Skådespelare Eva Rydberg – För långt och framgångsrikt engagemang inom scenkonsten

Socionom Bettan Byvald – För mångårigt betydande socialt arbete

Affärsområdeschef Thomas Sjöström – För stort personligt mod vid den svenska evakueringen från Kabul.

Källa: Regeringen, Kungl. Maj:ts Orden

Foto: SPA och Kungahuset