GALA magasin
You Are Reading
Fantastiska bilder från Victorias nationalparksvandring
0
Kungligt

Fantastiska bilder från Victorias nationalparksvandring

Kronprinsessan Victoria besökte nyligen Store Mosse nationalpark. Besöket var en del av Kronprinsessans initiativ att besöka Sveriges alla 30 nationalparker. Här bjuder vi på fantastiska bilder från vandringen. Så härligt att se när Kronprinsessan  bjuder på sig själv.

Kronprinsessan på Store Mosse tillsammans med naturumföreståndare Carina Härlin under sin sjätte nationalparksvandring.

Genom att besöka Sveriges alla nationalparker vill Kronprinsessan främja friluftsliv, uppmuntra rörelse och få fler att upptäcka vad Sverige har att erbjuda i form av naturupplevelser.

Kronprinsessan under vandringen i Store Mosse nationalpark.

Besöket i Store Mosse nationalpark inleddes i naturum vid huvudentrén. Där träffade Kronprinsessan personal som arbetar i nationalparken och fick övergripande information om nationalparkens historia.

På de sträckor som saknar spänger behövs snöskor för att kunna vandra på mossen.

Från naturum vandrade sedan Kronprinsessan till Svartgölen tillsammans med lands­hövding Brittis Benzler, naturvårdsföreståndare Carina Härlin, nationalparks­förvaltare Johanna Ahl och Gustav Enander som är chef för naturavdelningen vid länsstyrelsen Jönköpings län. Vandringen gick via Wibeckeplatsen förbi stora gungflyet och Östra Rockne.

Kronprinsessan under vandringen i Store Mosse nationalpark.

Under vandringen fick Kronprinsessan information om naturen i parken, om hur rocknar skapas och hur Kävsjön förvaltas. Store Mosse är Sveriges största, till stora delar orörda, högmosseområde söder om Lappland.

Från Svartgölen gick sedan vandringen på snöskor över mossen till Vitgölen. Kronprinsessan fick information om mossens utveckling och ”torv-arkivet” – den torv som är cirka en halv meter ner i mossen i dag var det översta lagret i mossen under Gustav III:s tid.

Kronprinsessan tillsammans med nationalparksförvaltare Johanna Ahl.

Från Vitgölen gick vandringen sedan tillbaka över mossen till Svartgölen och Östra Rockne, där vandringen avslutades.

Kronprinsessan under vandringen i Store Mosse nationalpark.

Nationalparker i Sverige
En nationalpark bildas genom beslut av regering och riksdag, och marken ägs av staten. Att bilda nationalparker är ett sätt att bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv och att skydda områden som annars hotar att förstöras eller försvinna helt. Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få och i dag finns det 30 nationalparker i Sverige.

Om Kronprinsessans vandringar
De kommande åren planerar Kronprinsessan besöka Sveriges 30 national­parker. Genom sina besök i nationalparkerna vill Kronprinsessan främja friluftsliv, uppmuntra rörelse och få fler att upptäcka vad Sverige har att erbjuda i form av naturupplevelser. Vid varje besök deltar lokala experter som guidar och ger information om naturen i den aktuella nationalparken.

Idén till besöken i nationalparkerna kom under Kronprinsessans vandringar i Sveriges landskap, hösten 2017 – våren 2019.

Foto: Ida Åkesson/Swedish Press Agency och Sara Friberg/Kungahuset