GALA magasin
You Are Reading
Allt om vår vackra drottning – 80 år idag!
0
Kungligt

Allt om vår vackra drottning – 80 år idag!

Idag fyller vår vackra drottning 80 år! Drottning Silvias födelsedag är en allmän flaggdag. Födelsedagen är också en officiell salutdag. Försvarsmakten skjuter därför salut om 21 skott från Skeppsholmens salutstation i Stockholm samt från salutstationerna i Boden, Härnösand, Karlskrona och Göteborg. Den 19 juni 1976 blev Silvia drottning av Sverige då hon gifte sig med H.M. Konung Carl XVI Gustaf. Läs mer om drottningen och se massor av fina bilder här nedan.

H.M. Drottningen, fotografiet taget 2014 i Bernadottevåningen.
Kungaparet fotograferade på Kungliga slottet inför Kungens 70-årsdag.
2016
Från årets Nobelfest.
H.M. Drottningen
2015

Drottningens officiella plikter
Drottningen och övriga kungliga familjen stödjer kungen i hans uppdrag som Sveriges statschef. Drottningen följer ofta Kungen vid olika resor och besök i Sverige, samt vid statsbesök och officiella besök till utlandet.

Drottningen besöker regelbundet olika verksamheter inom offentlig, privat och ideell sektor. Hon inviger och deltar i kongresser, symposier och officiella evenemang, ofta med anknytning till sitt personliga engagemang i sociala frågor.

Drottningen är beskyddare av många organisationer och är därutöver hedersledamot och hedersmedlem i ett antal organisationer och föreningar. Drottningen har genom åren mottagit en rad priser och utmärkelser för sitt engagemang i sociala och humanitära frågor och innehar även ett antal hedersdoktorat.

Förutom svenska talar drottning Silvia tyska, engelska, franska, spanska och portugisiska. Drottningen har även studerat teckenspråk.

Drottningen tillhör Svenska kyrkan.

H.M. Drottning Silvia fotograferad 2014.

Drottningens biografi
Silvia föddes i Heidelberg i Tyskland den 23 december 1943. Hon är dotter till framlidne direktören Walther Sommerlath och hans likaså framlidna brasilianska hustru Alice Sommerlath, född Soares de Toledo.

Drottningen har en äldre bror: Ralf Sommerlath. Bröderna Jörg och Walther avled 2006 respektive 2020.

Drottningen som barn

Drottningen som barn. Foto ur Bernadottebibliotekets bildarkiv

Uppväxten
Silvia Renate Sommerlath och hennes familj bodde i Heidelberg till 1947 då de flyttade till São Paulo, Brasilien, där fadern bland annat byggde upp Svenska Uddeholms brasilianska dotterbolag och var verkställande direktör. 1957 återvände familjen till Düsseldorf, Tyskland, där fadern ledde Uddeholm AB till 1967.

Drottningen med sina föräldrar och bröder. Foto ur Bernadottebibliotekets bildarkiv

Studier och karriär
1963 tog fröken Sommerlath studentexamen vid Luisenschule i Düsseldorf och utbildade sig 1965–69 till tolk vid Sprachen-und-Dolmetscher-Institut i München, med behörighet i spanska. Därefter arbetade Silvia Sommerlath på Argentinas konsulat i München.

Åren 1971–73 var Silvia Sommerlath anställd som utbildningsansvarig för OS-värdinnorna vid de olympiska spelen i München 1972. 1973 blev hon biträdande protokollchef i organisationskommittén för olympiska spelen i Innsbruck i Österrike, 1976.

Under de olympiska spelen i München 1972 träffade Silvia Sommerlath dåvarande kronprinsen av Sverige.

Förlovningsmiddag för H.M. Konungen och fröken Silvia Sommerlath. Foto ur Bernadottebibliotekets bildarkiv

Förlovning, bröllop och familjebildning

Förlovningen mellan H.M. Konungen och fröken Silvia Sommerlath eklaterades den 12 mars 1976. Vigseln ägde rum samma år den 19 juni i Storkyrkan i Stockholm. Officianter vid vigseln var ärkebiskop Olof Sundby, överhovpredikant Hans Åkerhielm samt professor teologie doktor Ernst Sommerlath.

Drottningen i samspråk med prins Bertil i samband med bröllopslunchen. Foto ur Bernadottebibliotekets bildarkiv

Kungen och Drottningen har tre barn: Kronprinsessan Victoria, född 1977, prins Carl Philip, född 1979 och prinsessan Madeleine, född 1982.

Under de tidiga åren bodde kungafamiljen i en våning på Slottet i Stockholm. 1981 flyttade kungaparet och deras barn till Drottningholms slott. Kungafamiljen har alltsedan flytten kvar sina arbetsplatser på Slottet.

Drottningens personliga intressen och engagemang
Hennes Majestät Drottningen har ett långvarigt och djupt intresse i humanitära frågor. Barns utsatthet och vård av demens­sjuka hör till de områden som drottningen valt att fokusera på särskilt.

World Childhood Foundation
Våren 1999 tog drottningen initiativet att grunda stiftelsen World Childhood Foundation. Stiftelsen, där Drottningen är heders­ordförande, ska verka för förbättrade villkor för utsatta barn samt barn som riskerar att utsättas för våld eller sexuella övergrepp. Stiftelsen har genom åren gett stöd till över 1200 projekt i 19 länder. Childhood finns i dag i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA.

Mentor
1994 grundade Drottningen stiftelsen Mentor Foundation, numera Mentor International, som arbetar för att ge ungdomar självkänsla och kraft att växa genom mentorskap. Visionen är en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt.

Över 100 000 ungdomar i Sverige har deltagit i Mentors program. Förutom i Sverige finns Mentor i Tyskland, Lettland och USA. Dessutom verkar Mentor Arabia som regional samordnare av verksamheter i 22 arabländer.

Drottningen är hedersledamot i styrelsen för Mentor International och Mentor Sverige.

Global Child Forum
2009 initierade Kungaparet World Child & Youth Forum , nuvarande Global Child Forum. Stiftelsen är ett forum för att inom näringslivet öka kunskapen om barns rättigheter och att stödja företag att med hjälp av effektiva verktyg integrera dessa perspektiv i sina verksamheter.

Drottningen håller ett tal vid Global Child Forum 2014. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Drottning Silvias stiftelse – Care about the children
I samband med Drottningens 70-årsdag 2013 instiftades Drottning Silvias stiftelse – Care about the children. Stiftelsen ger sitt stöd till utsatta barn i Sverige och i olika delar av världen genom att stötta etablerade hjälporganisationer i väl definierade projekt.

Stiftelsen Silviahemmet
På Drottningens initiativ grundades stiftelsen Silviahemmet 1996. Drottningen är ordförande i styrelsen. Stiftelsen Silviahemmet främjar forskning och utbildning, och i samarbete med Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet bedrivs utbildning av bistånds­handläggare, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter och läkare inom demensvården. Silviahemmet certifierar även hela vårdenheter i demensvård.

Fonder för forskning
Drottningen är ordförande i Kungaparets Bröllopsfond, som stöder forskning kring sport och idrott för ungdomar med funktions­variationer.

Hon är också ordförande i Drottning Silvias Jubileumsfond. Fonden, som grundades 1993, stödjer forskning om barn med funktionshinder.

Drottning Silvias Stiftelse för Forskning och Utbildning, grundad 1993, har till ändamål att främja vetenskaplig forskning framför allt inom demensområdet. Drottningen är ordförande i stiftelsen.

Personliga intressen
Med en växande skara barnbarn är samvaron med familjen det som Drottningen helst ägnar sig åt då tillfälle ges.

Drottningen är även road av blommor och trädgårdsskötsel. Vid sommarslottet Solliden på Öland, där kungafamiljen tillbringar stora delar av sommaren, är hon tillsammans med kungen delaktig i den långsiktiga vården av den vackra Sollidenparken.

H.M. Drottningen och Prinsessan Adrienne. Solliden, sommaren 2018.

Drottningen är intresserad av scenkonst och går gärna på teater, opera och konserter.

Historieintresset är också stort hos drottningen och under lediga stunder uppskattar drottningen att slå sig ner med en bok.

Drottningen delar även kungens intresse för natur och friluftsliv. Bland annat utövar drottningen, tillsammans med kungen, skidåkning i samband med de årliga resorna till sportstugan i Storlien i Jämtland.

Kungaparet på skidor i Storlien påsken 2018. Foto: Kungl. Hovstaterna

 

Foto: Kungahuset och SPA