GALA magasin
You Are Reading

Bildextra: Kungen och prins Carl Philip vid den internationella veteranceremonin

0
Kungligt

Bildextra: Kungen och prins Carl Philip vid den internationella veteranceremonin

Kungen och prins Carl Philip på Vetarandagen

I över 60 år har Sverige bidragit med personal, civil och militär, i FN:s insatser i en stor del av världen och den 29 maj, på veterandagen, hedras alla Sveriges veteraner.
Tisdagen den 29 maj närvarade kungen och prins Carl Philip vid den nationella veteranceremonin på kungliga Djurgården i Stockholm. Efter beslut från regeringen var det för första gången allmän flaggdag med anledning av veterandagen.
Vid ankomst till ceremonin togs kungen och prinsen emot av överbefälhavare Micael Bydén och överkommendant Dennis Gyllensporre.
Stor salut
Därefter inmarscherade de till sina platser och hälsades samtidigt med stor salut av fanborgen. När kungen och prinsen intagit sina platser genomfördes en överflygning av JAS Gripen.
Kungen och prins Carl Philip på Vetarandagen
La ner kransar
Försvarsminister Peter Hultqvist och försvarsutskottets ordförande Allan Widman höll sedan tal.
När Livgardets dragonmusikkår därefter spelat Bred dina vida vingartog kungen, prins Carl Philip, överbefälhavaren, försvarsministern, försvarsutskottets ordförande samt Sverker Göransson, ordförande i Sveriges veteranförbund, plats framför det nationella veteranmonumentet för att lägga ner kransar.
Fältprost Sten Elmberg höll därefter en betraktelse varpå veteranhymnen framfördes av Adolf Fredriks flickkör.
Förtjänstmedaljer
Efter ett tal av överbefälhavaren gick Kungen återigen upp till monumentet för att där dela ut förtjänstmedaljer.
Ceremonin avslutades med att alla församlade sjöng nationalsången.


Foto: Stella Pictures

Dela gärna
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •